• wid01

     

    Bieżące informacje dotyczące kształcenia podyplomowego

    Tutaj zapoznasz się ze szczegółowymi ofertami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczącymi kształcenia podyplomowego. Dowiesz się o studiach doktoranckich na najstarszej Uczelni Medycznej na Śląsku, o ofercie studiów podyplomowych oraz kursach specjalizacyjnych i doskonalących. Skorzystaj z ofert nauczania języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz łaciny. Zaufaj profesjonalnej kadrze dydaktycznej oraz doskonałej renomie Uniwersytetu.
Drukuj

Ogłoszenie o naborze na studia podyplomowe WFzOML

Grzegorz Wszelaki włącz .

 

Pragnę poinformować, że Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza nabór, w semestrze letnim roku akademickim 2013/2014, na studia podyplomowe w zakresie:

Homeopatii w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji

Termin składania dokumentów:
od 14 marca 2014 r. do 21 marca 2014 r.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.
Przyjęcia interesantów – od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00–14:00

Kierownik Studiów Podyplomowych
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr n. biol. Małgorzata Kępa

 

Drukuj

Konkurs CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION

Grzegorz Wszelaki włącz .

UWAGA DOKTORANCI KONKURS 2014

CEL FUNDACJI

Zamiarem CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION jest jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiów doktoranckich.

WARUNKI ORAZ SELEKCJA

Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia podania.

SUBWENCJA

Każdy z dwóch wyselekcjonowanych kandydatów otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości CDN$4,000.00 (dolarów kanadyjskich). Żaden kandydat nie może otrzymać subwencji kolejnie więcej niż dwa razy.

W ciągu 14 lat działalności Fundacja przekazała w stypendiach CDN$ 90.000

APLIKACJE

Wypełniona aplikacja oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2014. Decyduje data stempla pocztowego. Zarząd Fundacji podejmie decyzję do września 2014. Aplikacje można ściągnąć z następującej strony internetowej: http://republika.pl/cmrsf

Oryginał wiadomości po kliknięciu tutaj

Drukuj

XIV Krajowy Zjazd Doktorantów we Wrocławiu

Grzegorz Wszelaki włącz .

XIV Krajowy Zjazd Doktorantów we Wrocławiu - termin zgłoszeń przedłużony

W dniach 6-8 grudnia 2013 r. we Wrocławiu odbędzie się XIV Krajowy Zjazd Doktorantów.

Podczas pierwszego dnia odbędzie się spotkanie sprawozdawcze oraz zostanie przeprowadzone głosowanie nad przyznaniem absolutorium Zarządowi Krajowej Reprezentacji Doktorantów kadencji VIII, pod przewodnictwem Roberta Kiliańczyka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). W drugim dniu wybrane zostaną nowe władze Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2013/2014. Nad działalnością Zarządu będzie czuwać nowo wybrana Komisja Rewizyjna.

Drukuj

KONKURS na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem STATISTICA i STATISTICA Data Miner

Grzegorz Wszelaki włącz .

KONKURS na najlepszą pracę doktorską i magisterską
przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych
zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner

Regulamin (edycja 2013)

I. Cele konkursu

  • Promowanie autorów najlepszych prac doktorskich i magisterskich wykorzystujących zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner.
  • Popularyzacja umiejętności poprawnego stosowania nowoczesnych metod analitycznych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner w różnych dziedzinach badań naukowych i zastosowaniach praktycznych.
Drukuj

Obrony prac doktorskich WZP

Grzegorz Wszelaki włącz .

Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych :

31.10.2013 r. godz. 8.00
Lek. Michał Białożyt

Temat pracy: „Ekspresja genów insulinopodobnych czynników wzrostu, ich receptorów
i białka wiążącego w nerkach usuniętych z powodu raka jasnokomórkowego nerki”
Promotor: Dr hab.n.med. Ryszard Braczkowski
Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dutkiewicz
Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel

31.10.2013 r. godz. 930
Lek. Karolina Mikuś-Zagórska
Temat pracy: „Jakość życia chorych z przewlekłymi ranami leczonych z użyciem tlenu
hiperbarycznego”.
Promotor: Dr hab.n.med. Marek Kawecki
Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Fiedor
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego,
Bytom ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok

Drukuj

Ogłoszenie o naborze na studia podyplomowe WFzOML

Grzegorz Wszelaki włącz .

Pragnę poinformować, iż zgodnie z decyzją Pani prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego, rekrutacja na studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc.

Kierownik Studiów Podyplomowych
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr n. biol. Małgorzata Kępa

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies odwiedź naszą stronę informacyjną.

Zgadzam się na używanie plików cookie przez tą witrynę.

EU Cookie Directive Module Information