Ponad 2 mln zł z ABM dla SUM na autorski program nowatorskich studiów podyplomowych!

Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki Konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych (ABM/2023/6).

Nabór wniosków trwał od 11 lipca 2023 r. do 23 sierpnia 2023 r. W ramach Konkursu wpłynęło 16 wniosków o łącznej wartości projektów 45 447 577,91 zł, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w Konkursie otrzymało 13  projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wynosi 37 944 147,24 zł.

Jako   Śląski Uniwersytet Medyczny znaleźliśmy się na tej liście (!!!)  i będziemy realizować projekt pod nazwą: Innowacyjna medycyna oparta na faktach, IT, AI i robotyce. Projekt ma na celu zaprezentowanie postępu technologicznego, rozwiązań z zakresu IT, AI i robotyki w medycynie i ochronie zdrowia. Otrzymaliśmy ponad 2,4 mln zł. Konsorcjatem jest Politechnika Śląska

Jako SUM jesteśmy w kraju liderem we wprowadzaniu rozwiązań z zakresu nowych technologii. To kolejny sukces naszej Uczelni. Brawo!