Aktualności / News

Staże dla absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego prowadzonego w języku angielskim
Internships for graduates of medical and dental studies conducted in English