STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe pomagają zdobyć dodatkowe kwalifikacje lub pogłębić już posiadane. Skierowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to renomowana, publiczna Uczelnia z tradycjami. Do realizacji zajęć angażujemy starannie dobraną kadrę ekspertów i uznanych praktyków, którzy w interesujący sposób przekazują kompletną i rzetelną wiedzę. Zajęcia realizujemy z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym również z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).
Zajęcia odbywają się na obszarze działania całego Uniwersytetu, tj. w takich miastach jak: Katowice, Bytom, Sosnowiec i Zabrze.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych.