Śląski Uniwersytet Medyczny podpisał umowę z firmą Pratia, największą w Europie, niezależną, międzynarodową siecią ośrodków badań klinicznych, w których realizowane są projekty badawcze dla potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa substancji leczniczych oraz wyrobów medycznych, mających istotny wpływ na kreowanie przyszłości medycyny.

Pratia szczególną uwagę przykłada do wiodącego na świecie obszaru terapeutycznego, jakim jest onkologia. Nie ma wątpliwości, że pacjenci korzystający z możliwości nieodpłatnego leczenia nowymi cząstkami, w ramach badań klinicznych w tym obszarze medycyny, niejednokrotnie uzyskują nową nadzieję w sytuacji, gdzie obecnie zarejestrowane leki nie są już skuteczne. To oczywiście jeden z licznych obszarów zainteresowań Pratii. Jej misją jest zwiększanie dostępności leczenia w badaniach klinicznych dla pacjentów w wielu dziedzinach medycyny, także w zakresie szczepionek oraz chorób zakaźnych, co w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 ma szczególną wagę. O pozycji Pratii świadczy fakt, że prowadzi aż pół tysiąca badań klinicznych rocznie i liczba ta ciągle rośnie.

Przedmiotem umowy Pratii z SUM jest organizacja i realizacja studiów podyplomowych „Badania kliniczne w medycynie”, które będą prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu. Pomysł tego projektu narodził się dzięki inicjatywie Dziekana tego wydziału prof. Sebastiana Grosickiego oraz dzięki zaangażowaniu dydaktycznemu ekspertów firmy Pratia. Wartością tych studiów będzie połączenie wiedzy z praktyką, a absolwenci uzyskają kompetencje do ubiegania się o pracę w ośrodkach badań klinicznych w kraju i za granicą. Strony zadeklarowały współpracę w zakresie jakości kształcenia, w szczególności wzajemną pomoc w przygotowaniu programu kształcenia studiów podyplomowych – wyjaśnia prof. Oskar Kowalski Prorektor ds. kształcenia podyplomowego i promocji uczelni.

Pratia oferuje wsparcie merytoryczne i kadrowe. Wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym Pratia będzie promować nowy kierunek studiów, organizować konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe związane z tematyką organizowanych wspólnie studiów podyplomowych.

Współpraca ta umożliwia SUM kontakt z ponad 90 ośrodkami badawczymi, zlokalizowanymi w 6 krajach, gdyż Pratia prowadzi badania na skalę globalną.
W Pratii skupiamy się na łączeniu profesjonalnych i doświadczonych badaczy z pacjentami. Zróżnicowany model sieci ośrodków badawczych pozwala nam oferować szeroki zakres obszarów terapeutycznych. Zapewnia to naszym partnerom dostęp do placówek ambulatoryjnych i szpitalnych, w zależności od wymagań projektu. Jesteśmy szczególnie dumni z jednostek onkologicznych . Wierzę, że wspólna inicjatywa Pratia oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przyczyni się lepszego kształcenia przyszłych kadr dla dynamicznie rozwijającej się branży badań klinicznych oraz poszerzania wiedzy o samych badaniach, które są nieodzownym elementem postępu medycyny – ocenia Łukasz Bęczkowski, wiceprezes Pratia.
Pratia to sieć ośrodków badań klinicznych. Pratia z powodzeniem rozwija się od 2012 roku, łącząc najlepsze ośrodki badawcze na terenie Europy. Obecnie oferuje sponsorom i CRO dostęp do najlepszych w swojej klasie badaczy, profesjonalnych zespołów badawczych i milionów pacjentów w ponad 90 ośrodkach badawczych w całej Europie.

W 2014 roku Pratia dołączyła do Grupy NEUCA – spółki publicznej, notowanej na GPW w Warszawie, działającej w branży hurtowej sprzedaży farmaceutycznej i ochronie zdrowia, zapewniając sobie wizję długoterminowego i zrównoważonego rozwoju.

www.pratia.com