Nabór na studia finansowane w ramach umowy ABM

Informujemy, że studia podyplomowe na kierunkach:

 • Sztuczna inteligencja i robotyka w medycynie
 • Bioinformatyka, biostatystyka i nowoczesne metody wizualizacji

realizowane w ramach finansowanego przez ABM projektu pn.”Innowacyjna medycyna oparta na faktach, IT, AI i robotyce”. Projekt ma na celu zaprezentowanie postępu technologicznego, rozwiązań z zakresu IT, AI i robotyki w medycynie i ochronie zdrowia” rozpoczną się od października 2024 r. i będą trwały dwa semestry.

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe i są zatrudnione  w sektorze biomedycznym w tym m.in..:

 1. pracownicy podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej,
 2. osoby wykonujące zawód medyczny,
 3. osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym – niezależnie od formy zatrudnienia,
 4. pracownicy uczelni wyższych o profilu biomedycznym,
 5. pracownicy administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego,
  z wyłączeniem pracowników Agencji Badań Medycznych,

Zajęcia będą realizowane w formie hybrydowej tj. stacjonarnie oraz on-line. Spotkania będą się odbywały co najmniej raz w miesiącu w systemie weekendowym (sobotnio/niedzielnym).

Nabór na studia rozpocznie się od 29 kwietnia br. i będzie trwał do 10 czerwca 2024 r.
Liczba przyjęć na każdy kierunek jest ograniczona i wynosi 30 osób, przy czym liczba uczestników studiów z danej organizacji lub przedsiębiorstwa jest ograniczona i nie może przekroczyć 20% liczby wszystkich uczestników.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.
Kolejne edycje studiów będą  realizowane się w roku akademickim 2025/2026 i 2026/2027.

Pytania prosimy kierować bezpośrednio do Pracowników Działu Kształcenia Podyplomowego, dostępnych pod adresem poczty elektronicznej: lub numerem telefonu 514-954-145.