Wyjazd studyjny słuchaczy MBA

Słuchacze pierwszej edycji studiów podyplomowych „Master of Business Administration – MBA w Ochronie Zdrowia” prowadzonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wspólnie z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, uczestniczyli w dniach od 23 do 25 maja br.  w wizycie studyjnej w Europejskim Operacyjnym Centrum Firmy Medtronic w Holandii w mieście Maastricht.

W pierwszym dniu wizyty zaprezentowane zostały rozwiązania logistyczne, organizacyjne, a także sposób zarządzania Centrum Dystrybucyjnym Firmy Medtronic.

Drugiego dnia zorganizowano całodzienne szkolenie z zakresu wprowadzenia do koncepcji Lean Management. Szkolenie zostało poprowadzone przez specjalistów Firmy Medtronic – Stijna Schretlen’a oraz Leona Martens’a. Omówiono koncepcje i podejście szczupłego myślenia, i doskonalenia oraz przygotowano dla uczestników grę symulacyjną, prezentującą korzyści
z zastosowania metody 5S. Wartością dodaną udziału w szkoleniu jest autoryzowany przez Dyrektora Lean Competency System – Certyfikat LCS Level 1a.

Na zakończenie, w ostatnim dniu pobytu, uczestnicy odwiedzili Medtronic Bakken Research Center BV oraz Maastricht University Medical Center, gdzie zaprezentowano rozwiązania zastosowania koncepcji Lean a wykład podsumowujący dotyczący zastosowania koncepcji Lean w podmiotach leczniczych wygłosił Dyrektor of the Maastricht Heart + Vascular Center, Pan prof. Michael Jabos.

Organizacja wizyty studyjnej była możliwa dzięki zawartej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i firmą Medtronic umowy o współpracy przy realizacji studiów podyplomowych Master of Business Administration – MBA w ochronie zdrowia, za co przedstawicielom Firmy Medtronic bardzo dziękujemy.