31 stycznia 2023 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i firma Medtronic podpisały umowę o współpracy przy realizacji studiów podyplomowych Master of Business Administration – MBA w ochronie zdrowia. Wspólne działania mają na celu budowanie świadomości i wspieranie edukacji kadry menadżerskiej szpitali w Polsce w odniesieniu do zarządzania organizacjami ochrony zdrowia.

Medtronic jest światowym liderem technologii medycznych. Jest obecny w ponad w 150 krajach i zatrudnia ponad 95 tysięcy osółb. Misją firmy jest „uśmierzanie bólu, przywracanie zdrowia i wydłużanie życia”. Tylko w 2022 r. technologie i rozwiązania Medtronic pomogły ponad 76 milionom ludzi na całym świecie. Medtronic z dużym zaangażowaniem stara się stawić czoło najtrudniejszym problemom zdrowotnym, z którymi boryka się ludzkość. Terapie Medtronic są stosowane w leczeniu ponad 70 różnych jednostek chorobowych.

Liderzy firmy Medtronic, w ramach realizowanych modułów specjalistycznych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, zgodzili się podzielić ze słuchaczami studiów podyplomowych swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem z zakresu m. in. tworzenia i zarządzania szpitalnymi centrami badań przedklinicznych i klinicznych, rozwoju i wdrażania nowych technologii w szpitalach oraz usług telemedycznych.

Dla słuchaczy studiów MBA, do których należą głównie liderzy i menedżerowie związani na co dzień z rynkiem usług zdrowotnych, spotkania z ekspertami firmy Medtronic będą nie tylko możliwością do wymiany doświadczeń, ale również do poznania regulacji, które szpitale i placówki medyczne muszą spełniać wdrażając nowe technologie, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli