Zachęcamy do udziału w bezpłatnych w kursach m.in. kardiologicznych. Warunkiem udziału się posiadanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza oraz zatrudnienie w podmiocie leczniczym na terenie RP (lekarze oraz rezydenci).
Harmonogram kursów:

1. Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia
Miejsce szkolenia: ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec, Sala seminaryjna Zakładu diagnostyki inwazyjnej układu krążenia
Terminy: 24-27 maja 2023 r. / czerwiec 2023 r.

2. Elektroterapia w niewydolności serca
Miejsce szkolenia: ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec
Terminy zostaną podane wkrótce.

3. Punkcja transseptalna i zabiegi na przegrodzie międzyprzedsionkowej
Miejsce szkolenia: ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec
Terminy: 19-20 czerwca 2023 r./ 11-12 września 2023 r.

4. Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych (TEE)
Miejsce szkolenia: ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec Sala nr 204, I piętro
Termin: 12-13 września 2023 r. , na pozostałe wcześniejsze terminy szczęśliwie mamy zapełnione miejsca.

Lekarzom zamieszkałym pow. 50 km możemy zapewnić nocleg z wyżywieniem. Od 30.05.2023 r. ponownie na naszych kursach będzie dostępny catering dla uczestników (nowa umowa z Wykonawcą).

Więcej informacji także na stronie: https://ksztalcenie.podyplomowe.lekarzy.sum.edu.pl/