Warto wiedzieć, że studia podyplomowe mogą zostać dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy ruszyły już pierwsze nabory wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszy Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Nabór wniosków o dofinansowanie KFS trwa  bardzo krótko, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pojawiające się na stronach Powiatowych Urzędów Pracy.

Uwzględniając obszar działania Uczelni podajmy najbliższe terminy naborów wniosków:

– Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach  –  nabór wniosków prowadzony będzie w dniu 14 lutego 2024 r. w godz. od 7.30 do 13.30

Link do ogłoszenia: https://katowice.praca.gov.pl/-/22682203-nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracowni,

  • Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu – nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 19 lutego do 21 lutego br. do godz. 15.00

Link do ogłoszenia: https://zabrze.praca.gov.pl/-/22810988-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-ksztalcenie-ustawiczne-pracownikow-i-pracodawcow-w-2024-r-

  • Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu – nabór wniosków prowadzony będzie
    w dniach od 12 lutego do 16 lutego br. do godz. 15.00

Link do ogłoszenia: https://bytom.praca.gov.pl/-/22931534-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego-kfs-

Pracownicy Działu Kształcenia Podyplomowego chętnie pomogą Państwu przy wypełnianiu wniosku oraz skompletowaniu niezbędnych dokumentów, które następnie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami tel. 32 2083639 / 514-954-145 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej