30 września 2023 r. dla absolwentów I edycji międzyuczelnianych studiów podyplomowych kierunku Master of Business Administration MBA w Ochronie Zdrowia, prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego, Śląski Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Gdański Uniwersytet Medyczny, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.

Dyplomatorium rozpoczęło się uroczystym odśpiewaniem pieśni Gaudeamus igitur, po czym krótkie przemówienia wygłosili:  dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM – Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  prof. dr hab. Maciej Rogalski – Rektor Uczelni Łazarskiego oraz dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Partnerzy programu wspominali czas, kiedy to zrodził się pomysł utworzenia studiów, podkreślali jak ważne i innowacyjne to były studia, i jak wielką wartością dodaną mogą być spotkania z praktykami i ekspertami prowadzącymi zajęcia. – Unikatowy charakter tych studiów wynikał ze współpracy trzech Uczelni mających doświadczenie, wiedzę oraz zapał do wprowadzania nieszablonowych zmian systemu ochrony zdrowia – powiedział prof. Oskar Kowalski.

Na uroczystości obecni byli również prof. dr hab. n. med. Krystian Wita – Kierownik studiów podyplomowych, prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman – Koordynator pomocniczy oraz dr hab. nauk o zdrowiu Grzegorz Dziubanek, prof. SUM – Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu. Ponadto wśród zaproszonych gości była Irena Palkij – Kwestor SUM wraz z Moniką Wojtasik – Z-cą Kwestora oraz pracownicy administracyjni odpowiedzialni za obsługę studiów MBA z SUM i GUMedu. W uroczystości udział wziął również Łukasz Sypuła przedstawiciel firmy Medtronic, partnera programu studiów.

Głos zabrał także przedstawiciel absolwentów dr hab. n. med. Piotr Buszman, prof. nadzw., który podziękował za przygotowanie programu i zorganizowanie studiów.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było oczywiście wręczenie świadectw i pamiątkowych dyplomów absolwentom programu Master of Business Administration MBA w Ochronie Zdrowia. Uroczystość zakończyła się tradycyjnym podrzuceniem biretów oraz wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.