Webinar „Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia”

Zapraszamy na kolejny webinar poświęcony „Komunikacji interpersonalnej w ochronie zdrowia”. Interaktywne spotkanie internetowe odbędzie się 17 kwietnia 2024 r. o godz. 18:00. Dla potencjalnych uczestników studiów podyplomowych będzie to idealna okazja, aby dowiedzieć się, dlaczego warto podjąć naukę właśnie na tym kierunku i poznać szczegółowy program studiów. Drugie webinarium zaplanowano na 17 kwietnia 2024 r. W trakcie interaktywnych spotkań nauczyciele nie tylko opowiedzą o prowadzonych przez siebie modułach, ale odpowiedzą również na wszystkie pytania uczestników, które będzie można zadać za pośrednictwem czatu.

Do udziału w webinarium zapraszamy szczególnie:

  • osoby pracujące w ochronie zdrowia, zatrudnione w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szpitalach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, świetlicach środowiskowych, domach opieki, szkołach, uczelniach itp.,
  • osoby zarządzające zespołami lub sprawujące opiekę zdrowotną oraz społeczną: lekarzy, fizjoterapeutów pielęgniarek, położnych i absolwentów kierunków pokrewnych;
  • dydaktyków, filozofów, pedagogów, psychologów, młodych psychoterapeutów itp. chcących doskonalić swoje kompetencje komunikacyjne

17 kwietnia godz. 18:00 – 19:30
WEBINAR „Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia”
Link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=51O1-OhOSuM

W trakcie spotkania kolejno wypowiedzą się:

  • dr n. hum. Anita Gralak – przedmiot „Porozumienie bez przemocy w praktyce medycznej”
  • mgr Anna Knapik – przedmiot „Zasoby i kompetencje indywidualne wspierające komunikację”
  • mgr Piotr Matejuk – przedmiot Komunikacja z pacjentem w terapii w poszerzonych stanach świadomości
  • dr n. o. zdr. Magdalena Nuckowska, mgr Marcin Nestorowicz – przedmiot „Użycie narzędzi hipnoterapeutycznych, programowania neurolingwistycznego nlp oraz technik oddechowych w pracy z pacjentem”
  • dr n. hum. Anita Gralak – przedmiot „Współczucie w zawodach medycznych”
  • mgr Anna Wojtczak – przedmiot „Mediacje z elementami negocjacji”
  • dr n. hum. Anita Gralak, mgr Anna Knapik – przedmiot „Komunikacja międzykulturow

W spotkaniu udział weźmie również mgr Justyna Orlińska.

Jak podkreśla dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska, koordynator nowo powstałego kierunku: – Program studiów podyplomowych z komunikacji interpersonalnej w ochronie zdrowia jest wynikiem pracy interdyscyplinarnego zespołu praktyków i teoretyków aktywnie zaangażowanych w edukowanie i rozwijanie holistycznego modelu opieki nad pacjentem. Atutem wartym podkreślenia jest jego unikatowość w wielowymiarowości podejścia do zagadnień komunikacji oraz praktyczny charakter zajęć. Program jest bardzo bogaty i dostosowany do potrzeb pracowników ochrony zdrowia, oświaty, ale i psychoterapii i psychoedukacji. Warto również zaznaczyć, że kontakt z pacjentem jest podstawą każdego procesu terapeutycznego. – Nie można pomóc pacjentowi, bez zbudowania z nim właściwej relacji, która będzie oparta na zaufaniu pacjenta do profesjonalizmu i kompetencji komunikacyjnych pracowników ochrony zdrowia i terapeutów – mówi dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska, Koordynator nowo powstałego kierunku i dodaje: – Liczne badania naukowe potwierdzają, że dobra komunikacja między lekarzem a pacjentem, i specjalistami innych dziedzin nauk o zdrowiu, wiąże się z lepszym zdrowiem pacjentów oraz korzystnie wpływa na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych i wyniki leczenia. Z kolei, dobra komunikacja w zespole terapeutycznym przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, niweluje również niebezpieczeństwo zaistnienia w środowisku pracy zachowań mobbingujących, czy innych niszczących zdrowie psychiczne i fizyczne strategii.

Więcej informacji na temat kierunku: https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/komunikacja-interpersonalna-w-ochronie-zdrowia/