Komunikat w sprawie specjalizacji dla diagnostów i farmaceutów

UWAGA !

Osoby zakwalifikowane do odbywania specjalizacji, w dziedzinach właściwych dla diagnostyki laboratoryjnej i farmacji, w Śląskim Uniwersytecie Medycznym  w Katowicach, otrzymają drogą e-mailową informacje dotyczące dalszych kroków związanych z uruchomieniem specjalizacji (planowany termin rozpoczęcia specjalizacji 25 marzec 2023).