W roku akademickim 2021/2022 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uruchomił trzysemestralne studia podyplomowe „Master of Business Administration – MBA w Ochronie Zdrowia” realizowane z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.
Nowy program MBA w Ochronie Zdrowia to unikalne połączenie wiedzy, kompetencji i doświadczenia w kształceniu podyplomowym kadr sektora ochrony zdrowia trzech uczelni akademickich oraz partnera firmę Medtronic Poland sp z o.o. Program studiów MBA, składa się z modułu podstawowego, czterech modułów specjalistycznych oraz modułu dyplomowego. Studia MBA trwają trzy semestry i będą prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim.

Uroczysta inauguracja programu wspólnego dla trzech uczelni miała miejsce 13 listopada 2021 r. Na spotkaniu tym, zajęcia na temat Współczesnych modelów organizacji ochrony zdrowia zostały zrealizowane przez Panią dr Małgorzatę  Gałązkę-Sobotkę, Dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Łazarskiego oraz Panią dr hab. Iwonę Kowalską-Bobko, prof. UJ.
W dniu 27 i 28  listopada br. odbyły się zajęcia w formie stacjonarnej w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach. W trakcie sobotniego spotkania  zajęcia z Zakresu Zarządzania strategicznego w Ochronie Zdrowia poprowadziła Pani prof. Iwona Kowalska-Bobko, natomiast w niedzielę w dniu 28.11.2021 r. zajęcia z Lean Managementu w ochronie zdrowia, zostały zrealizowane  przez ekspertów z firmy Lean w medycynie sp. z o.o., Pana Grzegorza Koczora oraz Pana Jakuba Napierałę, których profesjonalizm został opisany pod adresem https://leanwmedycynie.pl/. Była to także doskonała okazja do zaprezentowania Centrum. Kolejne zajęcia realizowane będą w formie kontaktowej, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 1-2 razy w miesiącu w cyklu sobotnio-niedzielnym.

Jednocześnie w bieżącym roku akademickim na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu po raz kolejny uruchomiliśmy cieszący się dużą popularnością kierunek Zarządzanie w ochronie zdrowia oraz nowoutworzony kierunek Badania kliniczne w medycynie, który Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach realizuje przy udziale partnera projektu firmy PRATIA S.A. Również zostały uruchomione studia podyplomowe w Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach na kierunku Neurologopedia kliniczna.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów za pośrednictwem strony internetowej: https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/