Webinar dedykowany studiom podyplomowym Bioinformatyka, AI i robotyka w ochronie zdrowia.

Zapraszamy na webinar dedykowany studiom podyplomowym Bioinformatyka, AI i robotyka w ochronie zdrowia.

Link do strony webinaru: https://live.ptwp.pl/pl/584/

 

Zapraszamy na warsztaty dla farmaceutów!

Webinar „Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia”

Zapraszamy na kolejny webinar poświęcony „Komunikacji interpersonalnej w ochronie zdrowia”. Interaktywne spotkanie internetowe odbędzie się 17 kwietnia 2024 r. o godz. 18:00. Dla potencjalnych uczestników studiów podyplomowych będzie to idealna okazja, aby dowiedzieć się, dlaczego warto podjąć naukę właśnie na tym kierunku i poznać szczegółowy program studiów. Drugie webinarium zaplanowano na 17 kwietnia 2024 r. W trakcie interaktywnych spotkań nauczyciele nie tylko opowiedzą o prowadzonych przez siebie modułach, ale odpowiedzą również na wszystkie pytania uczestników, które będzie można zadać za pośrednictwem czatu.

Do udziału w webinarium zapraszamy szczególnie:

 • osoby pracujące w ochronie zdrowia, zatrudnione w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szpitalach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, świetlicach środowiskowych, domach opieki, szkołach, uczelniach itp.,
 • osoby zarządzające zespołami lub sprawujące opiekę zdrowotną oraz społeczną: lekarzy, fizjoterapeutów pielęgniarek, położnych i absolwentów kierunków pokrewnych;
 • dydaktyków, filozofów, pedagogów, psychologów, młodych psychoterapeutów itp. chcących doskonalić swoje kompetencje komunikacyjne

17 kwietnia godz. 18:00 – 19:30
WEBINAR „Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia”
Link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=51O1-OhOSuM

W trakcie spotkania kolejno wypowiedzą się:

 • dr n. hum. Anita Gralak – przedmiot „Porozumienie bez przemocy w praktyce medycznej”
 • mgr Anna Knapik – przedmiot „Zasoby i kompetencje indywidualne wspierające komunikację”
 • mgr Piotr Matejuk – przedmiot Komunikacja z pacjentem w terapii w poszerzonych stanach świadomości
 • dr n. o. zdr. Magdalena Nuckowska, mgr Marcin Nestorowicz – przedmiot „Użycie narzędzi hipnoterapeutycznych, programowania neurolingwistycznego nlp oraz technik oddechowych w pracy z pacjentem”
 • dr n. hum. Anita Gralak – przedmiot „Współczucie w zawodach medycznych”
 • mgr Anna Wojtczak – przedmiot „Mediacje z elementami negocjacji”
 • dr n. hum. Anita Gralak, mgr Anna Knapik – przedmiot „Komunikacja międzykulturow

W spotkaniu udział weźmie również mgr Justyna Orlińska.

Jak podkreśla dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska, koordynator nowo powstałego kierunku: – Program studiów podyplomowych z komunikacji interpersonalnej w ochronie zdrowia jest wynikiem pracy interdyscyplinarnego zespołu praktyków i teoretyków aktywnie zaangażowanych w edukowanie i rozwijanie holistycznego modelu opieki nad pacjentem. Atutem wartym podkreślenia jest jego unikatowość w wielowymiarowości podejścia do zagadnień komunikacji oraz praktyczny charakter zajęć. Program jest bardzo bogaty i dostosowany do potrzeb pracowników ochrony zdrowia, oświaty, ale i psychoterapii i psychoedukacji. Warto również zaznaczyć, że kontakt z pacjentem jest podstawą każdego procesu terapeutycznego. – Nie można pomóc pacjentowi, bez zbudowania z nim właściwej relacji, która będzie oparta na zaufaniu pacjenta do profesjonalizmu i kompetencji komunikacyjnych pracowników ochrony zdrowia i terapeutów – mówi dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska, Koordynator nowo powstałego kierunku i dodaje: – Liczne badania naukowe potwierdzają, że dobra komunikacja między lekarzem a pacjentem, i specjalistami innych dziedzin nauk o zdrowiu, wiąże się z lepszym zdrowiem pacjentów oraz korzystnie wpływa na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych i wyniki leczenia. Z kolei, dobra komunikacja w zespole terapeutycznym przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, niweluje również niebezpieczeństwo zaistnienia w środowisku pracy zachowań mobbingujących, czy innych niszczących zdrowie psychiczne i fizyczne strategii.

Więcej informacji na temat kierunku: https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/komunikacja-interpersonalna-w-ochronie-zdrowia/

Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia – nowy kierunek studiów podyplomowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Już 20 marca odbędzie się pierwszy webinar poświęcony „Komunikacji interpersonalnej w ochronie zdrowia”. Dla potencjalnych uczestników studiów podyplomowych będzie to idealna okazja, aby dowiedzieć się, dlaczego warto podjąć naukę właśnie na tym kierunku i poznać szczegółowy program studiów. Drugie webinarium zaplanowano na 17 kwietnia 2024 r. W trakcie interaktywnych spotkań nauczyciele nie tylko opowiedzą o prowadzonych przez siebie modułach, ale odpowiedzą również na wszystkie pytania uczestników, które będzie można zadać za pośrednictwem czatu.

Do udziału w webinarium zapraszamy szczególnie:

 • osoby pracujące w ochronie zdrowia, zatrudnione w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szpitalach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, świetlicach środowiskowych, domach opieki, szkołach, uczelniach itp.,
 • osoby zarządzające zespołami lub sprawujące opiekę zdrowotną oraz społeczną: lekarzy, fizjoterapeutów pielęgniarek, położnych i absolwentów kierunków pokrewnych;
 • dydaktyków, filozofów, pedagogów, psychologów, młodych psychoterapeutów itp. chcących doskonalić swoje kompetencje komunikacyjne

20 marca godz. 18:00 – 19:30
Webinar „Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia”
Link do spotkania: 
https://www.youtube.com/watch?v=tuOkI5b6HEY

W trakcie spotkania kolejno wypowiedzą się:

 • dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska, koordynator kierunku
 • mgr Katarzyna Asztabska – przedmiot „Komunikacja kliniczna”
 • dr n. hum. Monika Fajler – przedmiot „Filozoficzne aspekty komunikacji w praktyce”
 • mgr Anna Knapik – przedmiot „Komunikacja z pacjentem pediatrycznym (dzieci i młodzież)”
 • mgr Justyna Orlińska – przedmiot „Mediacje z elementami negocjacji”
 • dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska – „Logoterapeutyczne wsparcie osób doświadczających sytuacji granicznych”
 • dr n. med. Marcin Leśniewski – przedmiot „Komunikacja medialna placówki medycznej”
 • mgr Anna Knapik oraz dr n. hum. Monika Fajler – przedmiot „E-komunikacja”
 • mgr Marcin Drzazga – przedmiot „Nozopedagogika z elementami medycyny narracyjnej”

Pozostali uczestnicy: mgr Marcin Nestorowicz, dr n. o. zdr. Magdalena Nuckowska

17 kwietnia godz. 18:00 – 19:30
WEBINAR „Komunikacja interpersonalna w ochronie zdrowia”
Link do spotkania: 
https://www.youtube.com/watch?v=51O1-OhOSuM

W trakcie spotkania kolejno wypowiedzą się:

 • dr n. hum. Anita Gralak – przedmiot „Porozumienie bez przemocy w praktyce medycznej”
 • mgr Anna Knapik – przedmiot „Zasoby i kompetencje indywidualne wspierające komunikację”
 • mgr Piotr Matejuk – przedmiot Komunikacja z pacjentem w terapii w poszerzonych stanach świadomości
 • dr n. o. zdr. Magdalena Nuckowska, mgr Marcin Nestorowicz – przedmiot „Użycie narzędzi hipnoterapeutycznych, programowania neurolingwistycznego nlp oraz technik oddechowych w pracy z pacjentem”
 • dr n. hum. Anita Gralak – przedmiot „Współczucie w zawodach medycznych”
 • mgr Anna Wojtczak – przedmiot „Mediacje z elementami negocjacji”
 • dr n. hum. Anita Gralak, mgr Anna Knapik – przedmiot „Komunikacja międzykulturow

W spotkaniu udział weźmie również mgr Justyna Orlińska.

Jak podkreśla dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska, koordynator nowo powstałego kierunku: – Program studiów podyplomowych z komunikacji interpersonalnej w ochronie zdrowia jest wynikiem pracy interdyscyplinarnego zespołu praktyków i teoretyków aktywnie zaangażowanych w edukowanie i rozwijanie holistycznego modelu opieki nad pacjentem. Atutem wartym podkreślenia jest jego unikatowość w wielowymiarowości podejścia do zagadnień komunikacji oraz praktyczny charakter zajęć. Program jest bardzo bogaty i dostosowany do potrzeb pracowników ochrony zdrowia, oświaty, ale i psychoterapii i psychoedukacji. Warto również zaznaczyć, że kontakt z pacjentem jest podstawą każdego procesu terapeutycznego. – Nie można pomóc pacjentowi, bez zbudowania z nim właściwej relacji, która będzie oparta na zaufaniu pacjenta do profesjonalizmu i kompetencji komunikacyjnych pracowników ochrony zdrowia i terapeutów – mówi dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska, Koordynator nowo powstałego kierunku i dodaje: – Liczne badania naukowe potwierdzają, że dobra komunikacja między lekarzem a pacjentem, i specjalistami innych dziedzin nauk o zdrowiu, wiąże się z lepszym zdrowiem pacjentów oraz korzystnie wpływa na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych i wyniki leczenia. Z kolei, dobra komunikacja w zespole terapeutycznym przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, niweluje również niebezpieczeństwo zaistnienia w środowisku pracy zachowań mobbingujących, czy innych niszczących zdrowie psychiczne i fizyczne strategii.

Więcej informacji na temat kierunku: https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/komunikacja-interpersonalna-w-ochronie-zdrowia/

Zapraszamy na bezpłatny kurs dla lekarzy!

W dniu 14 marca 2024 r. w sali audiowizualnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec) odbędzie się bezpłatny kurs dla lekarzy – warsztaty ortopedyczne: endoprotezoplastyka stawu biodrowego z omówieniem dostępu przedniego.

Chęć udziału w kursie prosimy przesłać na maila: do dnia 10 marca 2024 r.

Szczegółowy opis wydarzenia znajduje się na plakacie poniżej.

Nabór na studia finansowane w ramach umowy ABM

Informujemy, że studia podyplomowe na kierunkach:

 • Sztuczna inteligencja i robotyka w medycynie
 • Bioinformatyka, biostatystyka i nowoczesne metody wizualizacji

realizowane w ramach finansowanego przez ABM projektu pn.”Innowacyjna medycyna oparta na faktach, IT, AI i robotyce”. Projekt ma na celu zaprezentowanie postępu technologicznego, rozwiązań z zakresu IT, AI i robotyki w medycynie i ochronie zdrowia” rozpoczną się od października 2024 r. i będą trwały dwa semestry.

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe i są zatrudnione  w sektorze biomedycznym w tym m.in..:

 1. pracownicy podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej,
 2. osoby wykonujące zawód medyczny,
 3. osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym – niezależnie od formy zatrudnienia,
 4. pracownicy uczelni wyższych o profilu biomedycznym,
 5. pracownicy administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego,
  z wyłączeniem pracowników Agencji Badań Medycznych,

Zajęcia będą realizowane w formie hybrydowej tj. stacjonarnie oraz on-line. Spotkania będą się odbywały co najmniej raz w miesiącu w systemie weekendowym (sobotnio/niedzielnym).

Nabór na studia rozpocznie się od 29 kwietnia br. i będzie trwał do 10 czerwca 2024 r.
Liczba przyjęć na każdy kierunek jest ograniczona i wynosi 30 osób, przy czym liczba uczestników studiów z danej organizacji lub przedsiębiorstwa jest ograniczona i nie może przekroczyć 20% liczby wszystkich uczestników.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.
Kolejne edycje studiów będą  realizowane się w roku akademickim 2025/2026 i 2026/2027.

Pytania prosimy kierować bezpośrednio do Pracowników Działu Kształcenia Podyplomowego, dostępnych pod adresem poczty elektronicznej: lub numerem telefonu 514-954-145.

Dofinansowanie studiów podyplomowych realizowanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szkolenie z zakresu technik operacyjnych Ginekologii Małoinwazyjnej (MiG) w ramach programu edukacyjnego „The Gynaecological Endoscopic Surgical Education and Assessment” (GESEA)

Mamy zaszczyt ogłosić, że Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, której Kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko, jako jedyna w Polsce została wybrana do prowadzenia międzynarodowych szkoleń z zakresu technik operacyjnych Ginekologii Małoinwazyjnej (MiG) w ramach programu edukacyjnego „The Gynaecological Endoscopic Surgical Education and Assessment” (GESEA), nad którym piecze sprawuje Europejskie Towarzystwo Ginekologii Endoskopowej. Prestiżowy kurs, który odbędzie się w Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM, obejmować będzie szkolenie z zakresu wykonywania zabiegu laparoskopii oraz histeroskopii. Więcej informacji o programie GESEA można znaleźć na stronie: https://gesea.eu/

Szczegółowy program kursu

Ponadto prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko realizuje projekt Akademia Ginekologii Małoinwazyjnej ONLINE, który jest cyklem spotkań edukacyjnych, podczas których w praktycznej dyskusji uznanych ekspertów analizowane są operacyjne techniki minimalnie inwazyjne w ginekologii operacyjnej. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://www.lapgyn.pl/

Serdecznie gratulujemy prof. dr hab. n. med. Rafałowi Stojko powyższych wyróżnień i życzymy pomyślnej realizacji projektów!