Uwaga: nadal trwa nabór na bezpłatne na kursy dla lekarzy.

„XXIII Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych – SISC Students International Surgical Conference

12.05.2023 Ustroń
Organizator: Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych SUM oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe SUM.

Students International Surgical Conference już po raz 33 zgromadzi studentów kierunków medycznych, młodych lekarzy stażystów i rezydentów oraz znamienitych profesorów, lekarzy specjalizacji zabiegowych z całej Polski. Wydarzenie odbędzie się w Ustroniu, a więc miejscu, gdzie odbywały się pierwsze spotkania grona uczelnianego.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli przedstawić opisy przypadków klinicznych oraz prace oryginalne, które wcześniej nie były prezentowane. Spośród nich, w drodze konkursu, Komisja Naukowa wyłoni zwycięzców, na których oczekiwać będą atrakcyjne nagrody.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wejdzie kilkunastu znakomitych specjalistów, którzy będą oceniali wystąpienia studentów oraz młodych lekarzy. Dzięki temu młodzi adepci sztuki medycznej będą mogli nauczyć się jak prezentować swoje zdobycze naukowe i podszkolą swój warsztat metodologiczny.

W programie wydarzenia zaplanowano również wykłady eksperckie i ciekawe warsztaty.

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/StudenckaKonferencjaChirurgicznaWUstroniu

Współpraca zabrzańskiego Oddziału ZUS z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Szanowni Państwo, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

Uprzejmie informuję, że planowane jest wznowienie współpracy zabrzańskiego Oddziału ZUS z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Prawdopodobnie w dniu wykładów w kwietniu bądź w maju zostanie zorganizowane stoisko eksperckie ZUS wraz z udostępnieniem materiałów promocyjno-informacyjnych z możliwością zakładania kont PUE. Planowane jest też wygłoszenie prelekcji na temat polityki senioralnej ZUS oraz działań na rzecz Seniorów i osób z niepełnosprawnością

Eksperci ZUS będą udzielać porad z zakresu :
* waloryzacja,
* przeliczanie emerytury,
* wcześniejsze emerytury,
* doradcy emerytalni,
* bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS.
Słuchacze zostaną też zapoznani ze szczegółami kampanii informacyjno-edukacyjnej ZUS „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, która ma na celu pokazanie korzyści płynących z bezgotówkowego obrotu pieniędzmi, z posiadania konta w banku i pobierania na nie świadczeń z ZUS.

Spotkanie Noworoczne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

W dniu 25 stycznia 2023 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu odbyło się spotkanie noworoczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uroczystość poprzedziły niezwykle ciekawe wykłady z zakresu kardiologii i neurologii.

Wczorajsze wydarzenie było pierwszą w Nowym Roku okazją do spotkania się naszych seniorów z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze w osobach: Wiceprezydent Miasta Zabrze Pani Katarzyna Dzióba oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Czesława Winecka. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentowali: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka oraz Kierownik Uniwersytetu III Wieku Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jolanta Zalejska – Fiolka.

Po uroczystym przywitaniu zebranych gości i słuchaczy przez Panią Dziekan Wydziału kolejno życzenia noworoczne złożyli przedstawiciele Władz Miasta i Uczelni. Następnie uczestnicy i goście otrzymali upominki. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z repertuarem przepięknych kolęd i pieśni. Na zakończenie uroczystości odbył się poczęstunek dla uczestników i gości.

 

 

Wykład pt. „Nowoczesne metody leczenia ran”

Dnia 16.11.2022 r. w ramach UTW WNoZK wykład pt. „Nowoczesne metody leczenia ran” wygłosiła dr hab. n. o zdr. Justyna Glik. Dodatkowo odbył się wykład Pani Henryki Radziejowskiej-Semków, ekspertki w dziedzinie gelotologii, czyli nauki o śmiechu. Podczas wykładu  przedstawiono rys historyczny uśmiechu, omówiono jego korzyści, właściwości lecznicze, poprawę samopoczucia; podano porady i wskazówki – jak śmiać się częściej i dlaczego warto to czynić. Wykład wzbogacony został o zabawną humoreskę w wykonaniu teatru amatorskiego kierowanego przez Panią H. Radziejowską-Semków.

Informacja dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

Szanowni Państwo, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

Uprzejmie informuję, że w dniu wykładów, tj. 23 listopada br. odbędą się zapisy na koncert świąteczny w Filharmonii Zabrzańskiej, który odbędzie się w dniu 20 grudnia br. o godz. 18.00.
Szczegóły dotyczące koncertu dostępne są na stronie Filharmonii Zabrzańskiej: http://filharmonia.zabrze.pl/repertuar/
Zapisów można też dokonywać drogą mailową na adres: bjanota@sum.edu.pl
W mailu proszę podać: imię, nazwisko i numer telefonu.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Harmonogram Uniwersytetu Licealisty Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

Uwaga! Uczniowie Uniwersytetu Licealisty Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

W zakładce organizacja zajęć są już dostępne harmonogramy zajęć.

Zajęcia rozpoczynają się kursem ANATOMII, w dniu 18.10.2022 r.

 

Dr n. med. Agnieszka Kosowska
Koordynator ds. Programu Uniwersytet Licealisty
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rekrutacja do programu „Uniwersytet Licealisty” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach