Rozpoczęły się zapisy internetowe do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku („Uniwersytet Licealisty”), przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach i Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu

Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się zapisy internetowe do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku („Uniwersytet Licealisty”), przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach i Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu. Zapisy potrwają od 16 sierpnia do 12 września 2022 roku. Do programu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli co najmniej I klasę liceum ogólnokształcącego.

Formularz elektroniczny jest dostępny pod adresem (https://frkat.sum.edu.pl/formularz-rejestracyjny-ul-wnmk-wnmz-2022-2023)

UWAGA! Po prawidłowym wypełnieniu formularza i jego przesłaniu, każdy kandydat otrzyma potwierdzenie rejestracji na wskazany w formularzu adres e-mail. Bardzo proszę o sprawdzenie faktu otrzymania potwierdzenia – jeśli kandydat nie otrzyma potwierdzenia, oznacza to niepoprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Osoby, które dokonają poprawnej rejestracji internetowej (i otrzymają jej mailowe potwierdzenie) oraz spełnią warunki przyjęcia określone w regulaminie, będą mogły przystąpić do drugiego etapu rekrutacji polegającego na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się ze 100 pytań, każde z pięcioma dystraktorami. Test będzie zawierał pytania z biologii, chemii i fizyki, obejmujące swoim zakresem program szkoły średniej. Test odbędzie się w dniu 19 września 2022 r. o godz. 16.00, a szczegóły zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Życzę powodzenia i serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Dr n. med. Agnieszka Kosowska
koordynator ds. programu Uniwersytet Licealisty

Zakończenie UTW Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Siedemdziesięcioro studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach otrzymało dyplomy z okazji zakończenia roku akademickiego. Wcześniej oczywiście była nauka i niezwykle ciekawe wykłady: Układ ruchu okiem fizjoterapeuty w Pracownikach Zakładu anatomii SUM oraz program „Zrozum babcię i dziadka”, dedykowane rodzinom naszych seniorów z zastosowanie symulatora starości. Nasza najstarsza studentka UTW ma 100 lat!!! Wszystkim gratulujemy energii, zapału w zdobywaniu wiedzy. Jesteście Państwo wyjątkowi!

Dyplomy wręczał dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Promocji Uczelni. Uczestniczył Prodziekan WNOZ dr hab. n. med. Paweł Niemiec, Prof. SUM, Dr Helena Hrapkiewicz Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. Seniorów, a także dr hab. n. o zdrowiu Agnieszka Młynarska, prof. SUM, kierownik UTW na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Na zakończenie uroczystości odbył się poczęstunek dla uczestników i ich rodzin.

Zaświadczenia i indeksy uczestnika Uniwersytetu Licealisty w Zabrzu 2021/2022

Informujemy, że zaświadczenia i indeksy dla słuchaczy Uniwersytetu Licealisty (absolwentów z roku akademickiego 2021/2022) są do odbioru w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Plac Traugutta 2 (IV piętro, pokój 406) od dnia 30.06.2022 r. w godz. 8.00 -15.00.

Egzamin końcowy – Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Egzamin końcowy – Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

25 czerwiec  2022

Uprzejmie informuję, że IV etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku organizowanego przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbędzie się w dniu 25.06.2022r., tj. w sobotę o godzinie 9.00 w sali nr 47 w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu ul. Piekarska 18.

Na egzamin proszę przynieść długopis oraz dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości.

Życzę powodzenia!

Egzamin końcowy – Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach

Uprzejmie informuję, że IV etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku organizowanego przez Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbędzie się w dniu 14.06.2022r., tj. we wtorek o godzinie 16.00 w sali nr 109 (obok Auli prof. Szaflarskiego) ul. Medyków 18.
Test końcowy, dla uczestników Uniwersytetu Licealisty przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach odbędzie się w formie 100 pytań wielokrotnego wyboru z pięcioma dystraktorami. Na rozwiązanie testu uczestnicy będą mieli 100 minut. Pytania testowe będą obejmowały informacje przekazywane w czasie trwania zajęć z poszczególnych przedmiotów.
Osoby, które uzyskały zaliczenie ze wszystkich przedmiotów, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu. Osoby nie posiadające zaliczenia wszystkich przedmiotów nie będą mogły zostać dopuszczone do testu końcowego.

Na egzamin proszę przynieść długopis oraz dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości.

Życzę powodzenia!

Dr n. med. Agnieszka Kosowska
koordynator ds. programu Uniwersytet Licealisty WNMK

Dni otwarte w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Serdecznie zapraszamy na Dni otwarte w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
Więcej informacji na stronie: https://kandydat.sum.edu.pl

Spotkanie Wielkanocne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 13 kwietnia 2022 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się spotkanie wielkanocne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Była to kolejna po uroczystości noworocznej okazja do spotkania się uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze w osobach: Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Czesława Winecka. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentowali: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka oraz Kierownik Uniwersytetu III Wieku Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jolanta Zalejska – Fiolka. W spotkaniu brał udział również Pan prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Bożek.

Spotkanie było okazją do przypomnienia roli uniwersytetów trzeciego wieku w rozwijaniu pasji i zainteresowań wśród osób, które zakończyły aktywność zawodową oraz do zaprezentowania szerokiej gamy możliwości, z jakich mogą skorzystać seniorzy w Mieście Zabrze. Szczególną uwagę warto zwrócić na bogatą ofertę instytucji kultury, których w Zabrzu nie brakuje. Seniorzy mają do dyspozycji m.in. teatr, najstarsze kino na Śląsku, zaś gusta muzyczne pozwolą zaspokoić filharmonia, czy też Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Niezapomniane chwile z kulturą podarowali uczestnikom muzycy Filharmonii Zabrzańskiej. W trakcie spotkania wystąpił kwartet smyczkowy z repertuarem m.in. muzyki filmowej zarówno zagranicznych, jak i rodzimych kompozytorów.

Umowy zawarte pomiędzy Śląskim Uniwersytetem  Medycznym w Katowicach  a miastami Katowice, Zabrze i Sosnowiec

W styczniu br. zostały zawarte Umowy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Miastami Katowice, Sosnowiec i Zabrze. Przedmiotami umów jest udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającym przy Wydziałach:

  • Nauk o Zdrowiu w Katowicach;
  • Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu;
  • Nauk Medycznych w Zabrzu.

Głównym celem UTW jest prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia Seniorów, przyczyniając się do poprawy Ich życia, po zakończeniu aktywności zawodowej.
Udzielone przez Prezydentów Miast Katowice, Sosnowiec i Zabrze dotacje z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwolą na organizację dodatkowych wydarzeń kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych oraz urozmaicą zajęcia warsztatowo – wykładowe.
W  bieżącym roku  planowana jest organizacja spotkań warsztatowo – wykładowych z zakresu zagadnień dotyczących  bezpieczeństwa seniorów, zasad prawidłowego żywienia oraz przebiegu wielu chorób. Zaplanowano organizację wycieczki do Muzeum Medycyny i Farmacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, oraz udział Seniorów w wydarzeniach kulturalnych. W planie jest także organizacja wielu wydarzeń okolicznościowych takich jak: spotkanie wielkanocne, przy współudziale Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, spotkanie opłatkowe. Zaplanowano także warsztaty ruchowe z fizjoterapeutami oraz kurs pierwszej pomocy medycznej.

Regionalna konferencja edukacyjna pt. „USPOKÓJ SWÓJ PĘCHERZ – PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE”

Stowarzyszenie „UroConti” ma przyjemność zaprosić wszystkie osoby z podejrzeniem lub ze zdiagnozowanymi schorzeniami układu moczowo-płciowego, a także wszystkich zainteresowanych tematyką profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń pęcherza moczowego na bezpłatną konferencję, która odbędzie się 4 marca 2022 roku w Katowicach.
W programie trzy wykłady specjalistów:
➢ dr n. med. Honorata Błaszczyk (Łódź), lekarz rodzinny
➢ lek. Wojciech Michalik (Chorzów), lekarz urolog
➢ dr n. med. Dariusz Szmydki (Chorzów), lekarz urolog

4 marca 2022 (piątek), godz. 9:00 – 13:00
Rejestracja uczestników: od godziny 08:30
Hotel Novotel Katowice Centrum, Aleja Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice

Do pobrania: zaproszenie, plakat

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zaprasza Seniorów do udziału Uniwersytecie III Wieku

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach – Ligocie zaprasza wszystkich seniorów do udziału w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Głównym celem UTW jest prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia Seniorów, przyczyniając się do poprawy Ich życia, po zakończeniu aktywności zawodowej.

Dodatkowo udzielenie przez Prezydenta Miasta Katowice dotacji  z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach pozwoli na organizację dodatkowych wydarzeń kulturalnych, turystycznych  i okolicznościowych oraz urozmaici zajęcia warsztatowo – wykładowe.

W  bieżącym roku  planowana jest organizacja spotkań warsztatowo – wykładowych z zakresu zagadnień dotyczących  bezpieczeństwa seniorów, zasad prawidłowego żywienia oraz przebiegu wielu chorób. Zaplanowano organizację wycieczki do Muzeum Medycyny i Farmacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, oraz udział Seniorów w wydarzeniach kulturalnych. W planie jest także organizacja wielu wydarzeń okolicznościowych takich jak: spotkanie wielkanocne, przy współudziale Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, spotkanie opłatkowe,  dzień kobiet. Zaplanowano także warsztaty ruchowe z fizjoterapeutami oraz kurs pierwszej pomocy medycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach znajdują się na stronie internetowej: https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/uniwersytet-trzeciego-wieku-katowice/, a także można uzyskać pod numerami telefonu (32) 208 – 35 – 07 lub (32) 208 – 36 – 39.