Z inicjatywy dr n. med. Marcina Cichonia – Śląskiego Wojewódzkiego Konsultanta ds. Farmacji Szpitalnej oraz dr hab. n. med. Roberta Wojtyczki, prof. SUM – Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM, w dniu 21 lutego 2024 r. w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbył się kurs w ramach kształcenia podyplomowego farmaceutów – „Wpływ farmaceuty szpitalnego na poprawę bezpieczeństwa podaży leku”.

Gości przywitała i wprowadziła w tematykę spotkania dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło – Konsultant Krajowy ds. Farmacji Szpitalnej. Następnie dr hab. n. farm. Maciej Stawny, prof. UMP, wygłosił wykład o wyrobach medycznych z perspektywy farmaceuty szpitalnego. Kolejno głos zabrała mgr Maria Budnik-Szymoniuk, która opowiedziała o problemach związanych z przygotowaniem i podażą leków, o których często nie dowiadują się farmaceuci. Dr n. med. Marcin Cichoń zamknął część wykładową spotkania omawiając zagadnienie „Standardy akredytacyjne a rzeczywistość szpitalna”.

Kurs zakończył się testem oraz dyskusją, po której nastąpiło rozdanie zaświadczeń potwierdzających uzyskanie 6 punktów edukacyjnych.