Rekrutacja do programu „Uniwersytet Licealisty” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku przy Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Drodzy Uczniowie,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 14 września – 2 października 2022 roku odbędzie się internetowa rekrutacja do programu „Uniwersytet Licealisty” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku przy Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Osoby, które spełniają kryteria udziału w programie zawarte w Regulaminie Uniwersytetu Licealisty w celu rejestracji powinny wypełnić internetowy formularz rejestracyjny.

Egzamin odbędzie się w formie testu jednokrotnego wyboru obejmującego zakresem wiadomości z biologii i chemii (program szkoły podstawowej i I klasy szkoły średniej).
Egzamin odbędzie się w dnia 15.10.2022r
Miejsce: Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4, sala wykładowa (parter)
Godz.: 10.00

Uwaga !
Proszę zabrać ze sobą dowód tożsamości i maseczkę.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska, prof. SUM
koordynator ds. programu Uniwersytet Licealisty przy WNF w Sosnowcu

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do III etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku (Uniwersytet Licealisty) na Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach w roku akademickim 2022/23

Do programu realizowanego na Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach zostały przyjęte osoby, które na teście przeprowadzonym w dniu 19 września 2022r.  na platformie eLearningowej SUM uzyskały co najmniej 50 punktów.

Serdecznie gratuluję osobom zakwalifikowanym do programu, jednocześnie przypominam, że osoby przyjęte do programu do 30 września 2022 r. powinny złożyć wypełniony formularz zgłoszenia (do pobrania poniżej) w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, ul. Medyków 18.
Do formularza proszę załączyć dwa zdjęcia legitymacyjne oraz kserokopię świadectwa ukończenia poprzedniej klasy licealnej i zaświadczenia z olimpiad przedmiotowych.

Dziekanat czynny jest w godzinach 8.30 do 14.00 od poniedziałku do czwartku.  Formularz zgłoszenia nie musi być dostarczony osobiście. W przypadku niezgłoszenia się kandydatów
o możliwości przystąpienia do programu zostaną powiadomione drogą e-mailową kolejne osoby z listy.

Dr n. med. Agnieszka Kosowska
Koordynator ds. programu Uniwersytet Licealisty
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Egzamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku („Uniwersytet Licealisty”) dla kandydatów na rok akademicki 2022/23 dla Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach i Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Zapisy internetowe do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku „Uniwersytet Licealisty”, przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

Szanowni Państwo, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu,

Z wielką przyjemnością zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023, która odbędzie się 19 października br. o godz. 10.00. W związku z tym zachęcam wszystkich do zapisów w budynku Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Plac Traugutta 2, IV piętro, pokój 406, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Słuchaczy posiadających legitymację UTW prosimy o jej przyniesienie na inaugurację. Aktualnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 175/2020 z dn. 6.10.2020r JM Rektora, opłata wpisowa wynosi 5 zł., a opłata roczna wynosi 25 zł. Ww. opłaty dotyczą wszystkich, zarówno stałych, jak i nowych słuchaczy.

Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do zapisów.
Do zobaczenia 19 października!

Prof. dr hab. Joanna Zalejska-Fiolka
Kierownik UTW

Zapisy internetowe do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku „Uniwersytet Licealisty”, przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu.

Dnia 12 września 2022 r. ruszają zapisy internetowe do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku „Uniwersytet Licealisty”, przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu.

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy ukończyli co najmniej I klasę szkoły ponadpodstawowej oraz którzy nie uczestniczyli w poprzednich edycjach Konkursu organizowanego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, spełniający następujące kryteria:

  • posiadający ocenę co najmniej dobrą (4), z jednego wybranego przez Kandydata przedmiotu: biologia lub chemia;
  • posiadający inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach (zawody II lub III stopnia).

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Człowieku, organizowany przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, to propozycja przygotowana z myślą o Licealistach, zainteresowanych tematyką medycyny i zdrowia (m. in. zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, czynników szkodliwie wpływających na zdrowie), chcących pogłębić wiedzę we wspomnianym zakresie.

Uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu końcowego organizowanego w formie Konkursu Ogólnopolskiego jest dla słuchaczy szansą na zdobycie dodatkowej liczby punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (32) 397-65-36, bądź mailowy magdalena.kos@sum.edu.pl

Inauguracja roku akademickiego UTW Sosnowiec

Szanowni Państwo, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

            Z wielką przyjemnością zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023 odbędzie się 18 października br. o godz. 16.00. W związku z tym zachęcam wszystkich do zapisów, które rozpoczną się 12 września br. w budynku kampusu A, pokój nr 013 w godz. 9.00-14.00. Słuchaczy posiadających legitymację UTW prosimy są o jej przyniesienie. Aktualnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 175/2020 z dn. 6.10.2020r JM Rektora; opłata wpisowa wynosi 5 zł., a opłata roczna wynosi 25 zł.
Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do zapisów.

Do zobaczenia 18 października!
Agnieszka Synowiec-Wojtarowicz
Kierownik UTW

Zapisy internetowe do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku („Uniwersytet Licealisty”), przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach i Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu

Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się zapisy internetowe do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku („Uniwersytet Licealisty”), przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach i Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu. Zapisy potrwają od 16 sierpnia do 12 września 2022 roku. Do programu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli co najmniej I klasę liceum ogólnokształcącego.

Formularz elektroniczny jest dostępny pod adresem (https://frkat.sum.edu.pl/formularz-rejestracyjny-ul-wnmk-wnmz-2022-2023)

UWAGA! Po prawidłowym wypełnieniu formularza i jego przesłaniu, każdy kandydat otrzyma potwierdzenie rejestracji na wskazany w formularzu adres e-mail. Bardzo proszę o sprawdzenie faktu otrzymania potwierdzenia – jeśli kandydat nie otrzyma potwierdzenia, oznacza to niepoprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Osoby, które dokonają poprawnej rejestracji internetowej (i otrzymają jej mailowe potwierdzenie) oraz spełnią warunki przyjęcia określone w regulaminie, będą mogły przystąpić do drugiego etapu rekrutacji polegającego na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się ze 100 pytań, każde z pięcioma dystraktorami. Test będzie zawierał pytania z biologii, chemii i fizyki, obejmujące swoim zakresem program szkoły średniej. Test odbędzie się w dniu 19 września 2022 r. o godz. 16.00, a szczegóły zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Życzę powodzenia i serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Dr n. med. Agnieszka Kosowska
koordynator ds. programu Uniwersytet Licealisty

Zakończenie UTW Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Siedemdziesięcioro studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach otrzymało dyplomy z okazji zakończenia roku akademickiego. Wcześniej oczywiście była nauka i niezwykle ciekawe wykłady: Układ ruchu okiem fizjoterapeuty w Pracownikach Zakładu anatomii SUM oraz program „Zrozum babcię i dziadka”, dedykowane rodzinom naszych seniorów z zastosowanie symulatora starości. Nasza najstarsza studentka UTW ma 100 lat!!! Wszystkim gratulujemy energii, zapału w zdobywaniu wiedzy. Jesteście Państwo wyjątkowi!

Dyplomy wręczał dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Promocji Uczelni. Uczestniczył Prodziekan WNOZ dr hab. n. med. Paweł Niemiec, Prof. SUM, Dr Helena Hrapkiewicz Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. Seniorów, a także dr hab. n. o zdrowiu Agnieszka Młynarska, prof. SUM, kierownik UTW na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Na zakończenie uroczystości odbył się poczęstunek dla uczestników i ich rodzin.

Zaświadczenia i indeksy uczestnika Uniwersytetu Licealisty w Zabrzu 2021/2022

Informujemy, że zaświadczenia i indeksy dla słuchaczy Uniwersytetu Licealisty (absolwentów z roku akademickiego 2021/2022) są do odbioru w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Plac Traugutta 2 (IV piętro, pokój 406) od dnia 30.06.2022 r. w godz. 8.00 -15.00.