Wizyta Uniwersytetu III Wieku w Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu

W dniach 09 – 10 grudnia 2021 r słuchacze Uniwersytetu III Wieku Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu odwiedzili  Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu. Uczestnicy zostali zaproszeni do tajemnego świata mikstur i ziół. Dzięki tej wizycie mogli zobaczyć i powspominać jak wyglądał  świat dawnej medycyny i farmacji.  Przewodnik oprowadził  po salach muzeum przedstawiając historię medycyny i farmacji oraz ciekawostki na temat zgromadzonych eksponatów. Organizacja wycieczki była możliwa dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta w Zabrzu.

Studia MBA i podyplomowe w SUM

Zajęcia dodatkowe i wycieczki dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu grudniu planowane są następujące zajęcia dodatkowe/wycieczki dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu:

Wizyta w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Zabrzu
Termin: 6 grudzień 2021 r.

Wycieczka obejmuje oprowadzenie osób zwiedzających po Centrum: zaprezentowanie wyposażenia Centrum: modeli treningowych, sprzętu medycznego, symulatorów wysokiej wierności i ich funkcji oraz wykorzystania, możliwości wirtualnego stołu anatomicznego oraz manekinów stomatologicznych oraz omówienie wybranych zagadnień z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wycieczka do Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu
Termin: 9 grudzień lub 10 grudzień 2021 r. (do wyboru)  godz. 10.00
Wyjazd autokarem z Zabrza. Łączny czas wycieczki około 2,5 godziny (przejazd, zwiedzanie)

Muzeum Medycyny i Farmacji SUM służy jako pomoc dydaktyczna dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również zaprasza do tajemnego świata mikstur i ziół, wszystkich, którzy na chwilę pragną zatrzymać czas i pomyśleć o tym, jak wyglądał świat medycyny i farmacji dawniej. Muzeum składa się z wielu sal ekspozycyjnych zawierających eksponaty z zakresu farmacji, medycyny oraz analityki medycznej. Są też unikaty – np. płucoserce czy endoproteza stawu biodrowego.

Prawdopodobnie w miesiącu grudniu/styczniu odbędą się również warsztaty z fizjoterapeutą

Osoby zainteresowane będą mogły zapisać się na wycieczki i na warsztaty w dniu 24 listopada 2021r. przed wykładem, telefonicznie 37 05 262 lub mailem: bjanota@sum.edu.pl

Informujemy ponadto, że w Zabrzu w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Stalmacha 7 działa Centrum Aktywności Senioralnej, kontakt (32) 630-37-58, 512-810-491.

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu wznawia działalność

Szanowni Państwo, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

Z wielką przyjemnością informuję, że wznawiamy działalność naszego UTW.
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 27 października br. o godz. 10.00, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
W związku z tym zachęcam wszystkich do zapisów w budynku Dziekanatu WNMZ, Zabrze, Plac Traugutta 2, IV piętro, pokój 406  w godz. 9.00-14.00
Słuchaczy posiadających legitymację UTW prosimy o jej przyniesienie na inaugurację.
Aktualnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 175/2020 z dn. 6.10.2020r JM Rektora, opłata wpisowa wynosi 5 zł., a opłata roczna wynosi 25 zł.

Prof. dr hab. Joanna Zalejska-Fiolka

Jednocześnie informuję, że w związku z zawieszeniem zajęć Uniwersytetu III Wieku w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020, Słuchacze, którzy w roku akademickim 2019/2020 podjęli zajęcia na UTW i w całości je opłacili, a z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, nie mogli ich ukończyć, mogą zwrócić się z wnioskiem o przeksięgowane opłaty na poczet przyszłych opłat lub jej zwrot. W tym celu proszę o kontakt z Panią Justyną Bula (nr telefonu: 32/208 35 07 lub drogą elektroniczną: jbula@sum.edu.pl).

II etap eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku („Uniwersytet Licealisty”)

Szanowni Uczniowie,

Uprzejmie informuję, że egzamin w ramach II etapu eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku („Uniwersytet Licealisty”) dla kandydatów na rok akademicki 2021/22 dla Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach i Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu odbędzie się 20 września 2021 roku o godzinie 17.00. Egzamin odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem platformy eLearningowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Informacje umożliwiające logowanie się na platformie zostały przesłane na adresy e-mail, które podaliście Państwo w czasie rejestracji do programu. W przypadku nieotrzymania danych do logowania, do piątku 17.09.2021r. proszę o kontakt e-mailowy (e-mail: akosowska@sum.edu.pl).
Tegoroczny egzamin, wzorem lat ubiegłych, będzie składał się ze 100 pytań, które swoją tematyką obejmują program liceum z zakresu biologii, fizyki i chemii. Po otrzymaniu danych do logowania na platformie będzie możliwość przetestowania jej działania na przykładowym teście, który będzie dostępny od czwartku 16.09.21r od godz. 16.00 do poniedziałku 20.09.2021r do godz. 16.00.

Życzę powodzenia!

Rekrutacja UTW Sosnowiec

Szanowni Państwo, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

Z wielką przyjemnością informuję, że wznawiamy działalność naszego UTW. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 19 października br. o godz. 16.00, na którą już bardzo serdecznie  Państwa zapraszam.

W związku z tym zachęcam wszystkich do zapisów, które rozpoczną się 14 września br. w budynku kampusu A, pokój nr 013 w godz. 9.00-14.00 (a nie jak poprzednio w budynku kampusu E). Słuchaczy posiadających legitymację UTW prosimy o jej przyniesienie. Z uwagi na reżim sanitarny obowiązujący nadal w budynkach naszej Uczelni liczba Słuchaczy została ograniczona do 105 osób. Zapisy będą trwały do czasu wyczerpania limitu miejsc. W przypadku gdy zapisze się mniej niż 50 Słuchaczy, zajęcia nie zostaną uruchomione.

Słuchacze, którzy w roku akademickim 2019/2020 podjęli zajęcia na UTW i w całości je opłacili, a z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, nie mogli jej ukończyć, mogą zwrócić się do Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni, za pośrednictwem Kierownika UTW, o zwrot zapłaty za II-gi semestr studiów, lub przeksięgowanie na poczet podjętych studiów w roku 2021/2022. Aktualnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 175/2020 z dn. 6.10.2020r JM Rektora; opłata wpisowa wynosi 5 zł., a opłata roczna wynosi 25 zł.

Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do zapisów.
Do zobaczenia 19 października!

Katarzyna Pawłowska-Góral
Kierownik UTW

Kursy przygotowawcze z biologii i chemii do egzaminu maturalnego

Zapraszamy na kursy przygotowawcze z biologii i chemii do egzaminu maturalnego pn. „Biologia i Chemia w SUMie nie taka straszna”, prowadzone  przez nauczycieli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Więcej informacji na stronie: https://kursy-przygotowawcze.sum.edu.pl/

Rekrutacja: https://kursy-przygotowawcze.sum.edu.pl/rekrutacja

Rekrutacja Uniwersytet Licealisty 2021/2022

Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się zapisy internetowe do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku („Uniwersytet Licealisty”), przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach i Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu. Zapisy potrwają od 23 sierpnia do 13 września 2021 roku. Do programu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli co najmniej I klasę liceum ogólnokształcącego.

Formularz elektroniczny jest dostępny pod adresem https://frkat.sum.edu.pl/formularz-rejestracyjny-ul-wnmk-wnmz-2021-2022).

UWAGA! Po prawidłowym wypełnieniu formularza i jego przesłaniu, każdy kandydat otrzyma potwierdzenie rejestracji na wskazany w formularzu adres e-mail. Bardzo proszę o sprawdzenie faktu otrzymania potwierdzenia – jeśli kandydat nie otrzyma potwierdzenia, oznacza to niepoprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Osoby, które dokonają poprawnej rejestracji internetowej (i otrzymają jej mailowe potwierdzenie) oraz spełnią warunki przyjęcia określone w regulaminie, będą mogły przystąpić do drugiego etapu rekrutacji polegającego na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się ze 100 pytań, każde z pięcioma dystraktorami. Test będzie zawierał pytania z biologii, chemii i fizyki, obejmujące swoim zakresem program szkoły średniej. Test odbędzie się w dniu 20 września 2021 r. o godz. 17.00, a szczegóły zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Życzę powodzenia i serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Dr n. med. Agnieszka Kosowska
koordynator ds. programu Uniwersytet Licealisty

Komunikat w sprawie szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów w ramach stażu podyplomowego w zakresie ratownictwa medycznego

Szanowni Państwo

Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach realizacje kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 790) w zakresie ratownictwa medycznego.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online oraz zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w kursach pod adresem https://medrat.sum.edu.pl/

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Organizatorem:
Sekretariat Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej
email: medrat@sum.edu.pl
telefon: 32/ 368 25 27

Organizator zapewnia środki ochrony osobistej i materiały niezbędne do realizacji szkolenia (maseczki, rękawiczki, fartuchy).

Kursy realizowane w Ośrodku Dydaktycznym Kształcenia Podyplomowego
przy ul. Medyków 4, 40-752 Katowice-Ligota tel. 32/208 86 05; https://goo.gl/maps/AhwML5ans9qJq15c8

Uniwersytet I Wieku – Muzyczne Mikołajki