Egzamin końcowy – Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Egzamin końcowy – Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

25 czerwiec  2022

Uprzejmie informuję, że IV etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku organizowanego przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbędzie się w dniu 25.06.2022r., tj. w sobotę o godzinie 9.00 w sali nr 47 w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu ul. Piekarska 18.

Na egzamin proszę przynieść długopis oraz dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości.

Życzę powodzenia!

Egzamin końcowy – Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach

Uprzejmie informuję, że IV etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku organizowanego przez Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbędzie się w dniu 14.06.2022r., tj. we wtorek o godzinie 16.00 w sali nr 109 (obok Auli prof. Szaflarskiego) ul. Medyków 18.
Test końcowy, dla uczestników Uniwersytetu Licealisty przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach odbędzie się w formie 100 pytań wielokrotnego wyboru z pięcioma dystraktorami. Na rozwiązanie testu uczestnicy będą mieli 100 minut. Pytania testowe będą obejmowały informacje przekazywane w czasie trwania zajęć z poszczególnych przedmiotów.
Osoby, które uzyskały zaliczenie ze wszystkich przedmiotów, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu. Osoby nie posiadające zaliczenia wszystkich przedmiotów nie będą mogły zostać dopuszczone do testu końcowego.

Na egzamin proszę przynieść długopis oraz dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości.

Życzę powodzenia!

Dr n. med. Agnieszka Kosowska
koordynator ds. programu Uniwersytet Licealisty WNMK

Dni otwarte w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Serdecznie zapraszamy na Dni otwarte w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
Więcej informacji na stronie: https://kandydat.sum.edu.pl

Spotkanie Wielkanocne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 13 kwietnia 2022 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się spotkanie wielkanocne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Była to kolejna po uroczystości noworocznej okazja do spotkania się uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze w osobach: Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Czesława Winecka. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentowali: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka oraz Kierownik Uniwersytetu III Wieku Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jolanta Zalejska – Fiolka. W spotkaniu brał udział również Pan prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Bożek.

Spotkanie było okazją do przypomnienia roli uniwersytetów trzeciego wieku w rozwijaniu pasji i zainteresowań wśród osób, które zakończyły aktywność zawodową oraz do zaprezentowania szerokiej gamy możliwości, z jakich mogą skorzystać seniorzy w Mieście Zabrze. Szczególną uwagę warto zwrócić na bogatą ofertę instytucji kultury, których w Zabrzu nie brakuje. Seniorzy mają do dyspozycji m.in. teatr, najstarsze kino na Śląsku, zaś gusta muzyczne pozwolą zaspokoić filharmonia, czy też Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Niezapomniane chwile z kulturą podarowali uczestnikom muzycy Filharmonii Zabrzańskiej. W trakcie spotkania wystąpił kwartet smyczkowy z repertuarem m.in. muzyki filmowej zarówno zagranicznych, jak i rodzimych kompozytorów.

Umowy zawarte pomiędzy Śląskim Uniwersytetem  Medycznym w Katowicach  a miastami Katowice, Zabrze i Sosnowiec

W styczniu br. zostały zawarte Umowy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Miastami Katowice, Sosnowiec i Zabrze. Przedmiotami umów jest udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającym przy Wydziałach:

  • Nauk o Zdrowiu w Katowicach;
  • Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu;
  • Nauk Medycznych w Zabrzu.

Głównym celem UTW jest prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia Seniorów, przyczyniając się do poprawy Ich życia, po zakończeniu aktywności zawodowej.
Udzielone przez Prezydentów Miast Katowice, Sosnowiec i Zabrze dotacje z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwolą na organizację dodatkowych wydarzeń kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych oraz urozmaicą zajęcia warsztatowo – wykładowe.
W  bieżącym roku  planowana jest organizacja spotkań warsztatowo – wykładowych z zakresu zagadnień dotyczących  bezpieczeństwa seniorów, zasad prawidłowego żywienia oraz przebiegu wielu chorób. Zaplanowano organizację wycieczki do Muzeum Medycyny i Farmacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, oraz udział Seniorów w wydarzeniach kulturalnych. W planie jest także organizacja wielu wydarzeń okolicznościowych takich jak: spotkanie wielkanocne, przy współudziale Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, spotkanie opłatkowe. Zaplanowano także warsztaty ruchowe z fizjoterapeutami oraz kurs pierwszej pomocy medycznej.

Regionalna konferencja edukacyjna pt. „USPOKÓJ SWÓJ PĘCHERZ – PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE”

Stowarzyszenie „UroConti” ma przyjemność zaprosić wszystkie osoby z podejrzeniem lub ze zdiagnozowanymi schorzeniami układu moczowo-płciowego, a także wszystkich zainteresowanych tematyką profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń pęcherza moczowego na bezpłatną konferencję, która odbędzie się 4 marca 2022 roku w Katowicach.
W programie trzy wykłady specjalistów:
➢ dr n. med. Honorata Błaszczyk (Łódź), lekarz rodzinny
➢ lek. Wojciech Michalik (Chorzów), lekarz urolog
➢ dr n. med. Dariusz Szmydki (Chorzów), lekarz urolog

4 marca 2022 (piątek), godz. 9:00 – 13:00
Rejestracja uczestników: od godziny 08:30
Hotel Novotel Katowice Centrum, Aleja Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice

Do pobrania: zaproszenie, plakat

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zaprasza Seniorów do udziału Uniwersytecie III Wieku

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach – Ligocie zaprasza wszystkich seniorów do udziału w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Głównym celem UTW jest prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia Seniorów, przyczyniając się do poprawy Ich życia, po zakończeniu aktywności zawodowej.

Dodatkowo udzielenie przez Prezydenta Miasta Katowice dotacji  z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach pozwoli na organizację dodatkowych wydarzeń kulturalnych, turystycznych  i okolicznościowych oraz urozmaici zajęcia warsztatowo – wykładowe.

W  bieżącym roku  planowana jest organizacja spotkań warsztatowo – wykładowych z zakresu zagadnień dotyczących  bezpieczeństwa seniorów, zasad prawidłowego żywienia oraz przebiegu wielu chorób. Zaplanowano organizację wycieczki do Muzeum Medycyny i Farmacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, oraz udział Seniorów w wydarzeniach kulturalnych. W planie jest także organizacja wielu wydarzeń okolicznościowych takich jak: spotkanie wielkanocne, przy współudziale Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, spotkanie opłatkowe,  dzień kobiet. Zaplanowano także warsztaty ruchowe z fizjoterapeutami oraz kurs pierwszej pomocy medycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach znajdują się na stronie internetowej: https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/uniwersytet-trzeciego-wieku-katowice/, a także można uzyskać pod numerami telefonu (32) 208 – 35 – 07 lub (32) 208 – 36 – 39.

Komunikat w sprawie szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów w ramach stażu podyplomowego w zakresie ratownictwa medycznego

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi telefonami w sprawie uczestnictwa w kursach dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.) w zakresie ratownictwa medycznego, uprzejmie informuję że realizacja ww. kursów nastąpi po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

W przypadku podpisania umowy niezwłocznie zostanie wydany Komunikat na stronie: https://medrat.sum.edu.pl/

Wobec powyższego zainteresowane osoby prosimy o obserwowanie powyższej strony internetowej, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w kursach.

Umowa zawarta pomiędzy Śląskim Uniwersytetem  Medycznym w Katowicach a Miastem Zabrze

W dniu 18 stycznia 2022 r. została zawarta Umowa pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Miastem Zabrze. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającym przy Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu.

Podpisanie umowy umożliwi realizację na rzecz Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku dodatkowych wydarzeń kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych oraz urozmaici zajęcia warsztatowo – wykładowe.

Już w dniu  05 lutego 2022 r. Słuchacze Uniwersytetu III Wieku przy Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu udali się do kina Roma w  Zabrzu na przepiękny Musical – Operetkę „Baśń dla Dorosłych”. Przedstawienie uświetniły takie gwiazdy jak: Joanna Wojtaszewska, która śpiewała pięknym Sopranem, Kamil Roch – Karolczuk – tenor oraz Kameraliści Zespołu Operetkowego.

Spotkanie Noworoczne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 12 stycznia 2022 r. Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się spotkanie noworoczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu.

Była to wspaniała okazja nie tylko do spotkania się w gronie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również z zaproszonymi gośćmi. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze Wice Prezydent Miasta Zabrze Pan Krzysztof Lewandowski oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Czesława Winecka. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM natomiast Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Dziekan Wydziału Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka oraz Kierownik Uniwersytetu III Wieku Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jolanta Zalejska – Fiolka. W spotkaniu brali udział również Pan prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Bożek oraz Pani dr hab. n. chem. Beata Janoszka.

W świątecznej atmosferze, ciepłych pogawędek, uśmiechów oraz wspólnego kolędowania zaproszeni goście złożyli życzenia wszystkim uczestnikom zaznaczając przy tym, że w tak trudnym okresie pandemii w jakim się znajdujemy niezwykle cenne są chwile dające możliwość wspólnego spotkania się. Są to momenty pozwalające na chwilę zapomnieć o codziennym zabieganiu, problemach i obowiązkach.

Całość spotkania uświetnił przepiękny koncert kolęd w wykonaniu członków Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W trakcie spotkania słuchaczom Uniwersytetu III Wieku wręczono drobne upominki, zakupione dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta w Zabrzu – partnera w działaniach na rzecz aktywizacji osób starszych. W roku akademickim 2021/2022, zgłosiło się 64 seniorów zainteresowanych zajęciami w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.