Dyplomatorium absolwentów studiów podyplomowych na WZPB

15.06.2024 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych na kierunkach: badania kliniczne w medycynie, koder medyczny, zarządzanie w ochronie zdrowia, realizowanych na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu w roku akademickim 2023/2024

Wszystkich przybyłych gości przywitała dr hab. n. o  zdr.  Prodziekan Joanna Głogowska-Ligus, pełniąca funkcję  Kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu.

Świadectwa Studiów Podyplomowych zostały wręczone przez Koordynatorów poszczególnych kierunków:

  • na kierunku badania kliniczne w medycynie, świadectwa wręczyła Pani dr hab. n. o   Prodziekan Joanna Głogowska-Ligus,
  • na kierunku koder medyczny, świadectwa wręczyła Pani mgr Renata Wachowicz,
  • na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia świadectwa wręczył dr hab. n. o zdr. Tomasz Holecki, prof. SUM

Na koniec nastała długo wyczekiwana chwila, gdy birety absolwentów poszybowały w górę. Był to doskonały moment dla fotoreporterów.

Nasi absolwenci kończą studia bogatsi o wiedzę, umiejętności oraz z nadzieją na dobrze wykorzystany czas.

Absolwentom studiów podyplomowych serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!