W dniu 23.05.2024 roku w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się warsztaty: Terapia monitorowana stężeniem leku jako usługa farmacji klinicznej. Z inicjatywy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej w warsztatach uczestniczyli Farmaceuci szpitalni oraz kliniczni doskonaląc się w zwiększaniu skuteczności oraz bezpieczeństwa antybiotykoterapii. Dr n. farm. Arkadiusz Gruchlik oraz mgr farm. Magdalena Wieczorek przedstawili m.in farmakokinetykę wybranych antybiotyków, zależność PK/PD, organizację TDM w podmiocie leczniczym oraz rolę farmaceuty w indywidualizacji terapii.

Na podstawie opinii uczestników, przygotowujemy się do kolejnej edycji! Składamy podziękowania na ręce Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Roberta Wojtyczki prof. SUM, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Renaty Wachowicz oraz kierownika warsztatów Przewodniczącej Komisji ds. Farmacji Szpitalnej i Klinicznej Śląskiej Izby Aptekarskiej mgr farm. Kamili Żyle za przygotowanie tego wydarzenia.