Aktualności

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Kontakt

Informacji udziela: inż. Dominika Sobocińska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) 32 364 11 43

Adres do korespondencji
Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec

Pełnomocnik Rektora ds. specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych
dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz
tel: 32 364-12-40
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultant wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej
Dr n med. Elżbieta Rabsztyn
Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32/393 42 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
ul. Jagiellońska 29
40-032 Katowice
tel 032 207 74 49

Informacje bieżące


INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ
Z DZIEDZINY LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA
ORAZ LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA

Uprzejmie informujemy, że Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinach  laboratoryjna diagnostyka medyczna oraz laboratoryjna hematologia medyczna.
Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej), szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2018 roku na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018. Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez diagnostę laboratoryjnego, jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Serdecznie zapraszam
Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uruchamia czterogodzinne szkolenie, noszące tytuł: „Specjalistyczny, medyczny język angielski”, dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz lekarzy przygotowujących się do egzaminu z zakresu specjalistycznego języka obcego. Kolejne szkolenie planowane jest do realizacji po zebraniu 15 osób. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią inż. Dominiką Sobocińską tel. 32 364-11-43.

Serdecznie zapraszam
Katarzyna Winsz-Szczotka

 

Uwaga !!! Diagności Laboratoryjni, którzy rozpoczęli specjalizacje z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej   w Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Katowicach, mają obowiązek uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji w macierzystej uczelni na udział w kursach organizowanych przez inny ośrodek kształcenia

 

UWAGA!!!

Zmiana adresu dla osób, które będą składały dokumenty do Egzaminu Państowowego:

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
ul. Jagiellońska 29
40-032 Katowice
tel 032 207 74 49 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o telefoniczne zgłoszenie się do Kolegium Kształcenia Podyplomowego, tel.:032 364-11-43 nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Informacje w sprawie egzaminu państwowego do specjalizacji można uzyskać na stronie http://www.cem.edu.pl/

Akty prawne

UWAGA !!! Komunikat CEM

W dniu 7 stycznia 2014 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 20).
W jego wyniku nastąpią istotne zmiany w przebiegu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (zwanego dalej "PESDL"). Jednakże zgodnie z § 7 rozporządzenia, w najbliższej sesji egzaminacyjnej, która będzie odbywać się w okresie od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r. egzamin zostanie przeprowadzony na dotychczasowych zasadach.
Ważne rozwiązanie wynika z § 3 rozporządzenia. Zgodnie z nim diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie uzyskali tytułu specjalisty, mogą przystąpić do PESDL (od najbliższej sesji egzaminacyjnej) nawet wówczas, gdy według dotychczasowych przepisów utracili już uprawnienie do składania tego egzaminu.
Zgłoszenie do PESDL następuje na dotychczasowych zasadach, przy czym w myśl § 7 rozporządzenia, w przypadku sesji wiosennej 2014 r. termin złożenia wymaganych dokumentów oraz elektronicznego zgłoszenia upływa z dniem 31 stycznia 2014 r. W kolejnych latach czynności tych dla sesji wiosennej trzeba będzie dokonać do dnia 15 stycznia.

Plan kursów

 

Realizacja kursu jest uzależniona od ilości osób zainteresowanych.
Uprzejmie informuję, że formularze zgłoszeniowe na wybrane kursy należy przesyłać (jednorazowo na wszystkie kursy) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres:
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec

Kontakt

Informacji  udziela:   inż. Dominika Sobocińska - tel.  (32) 364-11-43 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

 

Pełnomocnik Rektora ds. Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych
dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz
tel: 32 364-12-40
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultant wojewódzki ds. mikrobiologii lekarskiej
Prof. dr hab n med Gayane Martirosian
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
40-752 Katowice Ligota, ul. Medyków 18
tel. 20-88-55020-88-300 wew.550
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Śląski Urząd Wojewódzki 
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
ul. Jagiellońska 29
40-032 Katowice
tel 032 207 74 49

Informacje bieżące

 

 

Uwaga !!!
Diagności Laboratoryjni, którzy rozpoczęli specjalizacje z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej w Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Katowicach, mają obowiązek uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji w macierzystej uczelni na udział w kursach organizowanych przez inny ośrodek kształcenia.

 

Akty prawne

 

UWAGA !!! Komunikat CEM

W dniu 7 stycznia 2014 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 20). W jego wyniku nastąpią istotne zmiany w przebiegu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (zwanego dalej "PESDL"). Jednakże zgodnie z § 7 rozporządzenia,   w najbliższej sesji egzaminacyjnej, która będzie odbywać się w okresie od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r. egzamin zostanie przeprowadzony na dotychczasowych zasadach. Ważne rozwiązanie wynika z § 3 rozporządzenia. Zgodnie z nim diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie uzyskali tytułu specjalisty, mogą przystąpić do PESDL (od najbliższej sesji egzaminacyjnej) nawet wówczas, gdy według dotychczasowych przepisów utracili już uprawnienie do składania tego egzaminu. Zgłoszenie do PESDL następuje na dotychczasowych zasadach, przy czym w myśl § 7 rozporządzenia, w przypadku sesji wiosennej 2014 r. termin złożenia wymaganych dokumentów oraz elektronicznego zgłoszenia upływa z dniem 31 stycznia 2014 r. W kolejnych latach czynności tych dla sesji wiosennej trzeba będzie dokonać do dnia 15 stycznia.

Plan kursów

Realizacja kursu jest uzależniona od ilości osób zainteresowanych.
Uprzejmie informuję, że formularze zgłoszeniowe na wybrane kursy należy przesyłać (jednorazowo na wszystkie kursy) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres:
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec

Dokumenty do pobrania

Program specjalizacji dostępny na stronie: www.cmkp.edu.pl

Kontakt

Informacji udziela:  inż. Dominika Sobocińska - tel.  (32) 364-11-43 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego
ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec

 

Pełnomocnik Rektora ds. Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych
dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz
tel: 32 364-12-40
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konsultant wojewódzki ds. transfuzjologii klinicznej
lek. Izabela Trepka
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Raciborska 15
40-074 Katowice
tel. sekr. 32/208 -73- 01
fax. 32/251-61-44
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
ul. Jagiellońska 29
40-032 Katowice
tel 032 207 74 49

Akty prawne

UWAGA !!! Komunikat CEM

W dniu 7 stycznia 2014 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 20).
W jego wyniku nastąpią istotne zmiany w przebiegu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (zwanego dalej "PESDL"). Jednakże zgodnie z § 7 rozporządzenia, w najbliższej sesji egzaminacyjnej, która będzie odbywać się w okresie od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r. egzamin zostanie przeprowadzony na dotychczasowych zasadach.
Ważne rozwiązanie wynika z § 3 rozporządzenia. Zgodnie z nim diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie uzyskali tytułu specjalisty, mogą przystąpić do PESDL (od najbliższej sesji egzaminacyjnej) nawet wówczas, gdy według dotychczasowych przepisów utracili już uprawnienie do składania tego egzaminu.
Zgłoszenie do PESDL następuje na dotychczasowych zasadach, przy czym w myśl § 7 rozporządzenia, w przypadku sesji wiosennej 2014 r. termin złożenia wymaganych dokumentów oraz elektronicznego zgłoszenia upływa z dniem 31 stycznia 2014 r. W kolejnych latach czynności tych dla sesji wiosennej trzeba będzie dokonać do dnia 15 stycznia.

Informacje bieżące

UWAGA!!!
Zmiana adresu dla osób, które będą składały dokumenty do Egzaminu Państwowego

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
ul. Jagiellońska 29
40-032 Katowice
tel 032 207 74 49

 

Dokumenty do pobrania

 

Program specjalizacji dostępny na stronie: www.cmkp.edu.pl

Informacje bieżące


INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ
Z DZIEDZINY LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA
ORAZ LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA

Uprzejmie informujemy, że Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinach  laboratoryjna diagnostyka medyczna oraz laboratoryjna hematologia medyczna.
Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej), szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2018 roku na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018. Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez diagnostę laboratoryjnego, jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Serdecznie zapraszam
Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Kontakt

Informacji  udziela:   inż. Dominika Sobocińska - tel.  (32) 364-11-43 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

Akty prawne

 

Dokumenty do pobrania

Farmacja Apteczna

Kontakt

Informacji udziela:
Karolina Knapek - tel. (32) 364-11-40
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji
Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

 

Konsultanci w zakresie farmacji aptecznej:

Konsultant krajowy - dziedzina Farmacja Apteczna

Dr n. farm. Bożena Grimling
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław
tel.: 71 784 03 15
faks: 71 784 03 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje bieżące


INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ
Z DZIEDZINY FARMACJA APTECZNA

Uprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego farmaceutów w dziedzinie farmacja apteczna.
Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U. z 201, poz. 516), szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2020 roku na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2020.
Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez farmaceutę, jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) możne być dokonana pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Serdecznie zapraszam
Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów - informacje dostępne tutaj

 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych /SMPM/

Zrealizowany w ramach Projektu Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4) System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych. Gromadzone w SMK informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia. Celem Systemu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających. Wdrożenie SMK stanowi zinformatyzowanie procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

W Systemie przetwarzane będą dane dotyczące:

 • Lekarzy i lekarzy dentystów,
 • Farmaceutów,
 • Pielęgniarek i położnych,
 • Diagnostów laboratoryjnych,
 • Innych zawodów medycznych.

Dla poszczególnych użytkowników SMK zostały zapewnione istotne funkcjonalności. Dzięki ich udostępnieniu, określone poniżej grupy uzyskają następujące możliwości:

Pracownicy medyczni:

 • wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • prowadzenie Elektronicznej Karty Specjalizacji,
 • wnioskowanie o przystąpienie do egzaminu LEK/LDEK, PERM i państwowych egzaminów specjalizacyjnych.

Jednostki szkolące:

 • wnioskowanie o udzielenie akredytacji na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie,
 • tworzenia w systemie w postaci elektronicznej planów kształcenia.

Urzędy wojewódzkie, MON, MSW:

 • rozpatrywanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • weryfikacji elektronicznej dokumentacji odbytego szkolenia specjalizacyjnego,

CMKP:

 •  obsługa procesu akredytacji jednostek szkolących,
 • obsługa szkoleń i kursów w ramach specjalizacji.

CEM, CKPPiP:

 • Obsługa procesu egzaminacyjnego.

Kierownik specjalizacji:

 • tworzenie w systemie w postaci elektronicznej rocznego planu szkoleniowego,
 • potwierdzanie w Elektronicznej Karcie Specjalizacji odbytych procedur, kursów i staży kierunkowych, w ramach nadzoru nad przebiegiem szkolenia specjalizacyjnego.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 r. oraz z 2016 r. poz. 65) SMK powinien zostać udostępniony dla grup zawodowych – lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych z dniem1 maja 2016 r. zobowiązując jednocześnie pracowników medycznych do korzystania z tego systemu.

W związku z faktem, iż SMK wprowadza istotną zmianę związaną z przejściem z papierowej do elektronicznej formuły ewidencji procesu kształcenia wspomnianych wyżej grup zawodowych oraz mając na uwadze dobre praktyki stosowane przy wdrażaniu skomplikowanych systemów informatycznych, a także liczebność i zróżnicowanie użytkowników, do których skierowany jest system, podjęto decyzję dot. etapowego udostępniania jego funkcjonalności. Przyjęcie etapowego sposobu uruchomienia systemu umożliwi analizę i wyeliminowanie błędów pojawiających się w trakcie użytkowania, a także pozwoli zoptymalizować system, celem zwiększenia jego użyteczności i dostępności dla użytkowników.

Biorąc pod uwagę powyższe w pierwszym etapie tj. od 1 maja br. SMK uruchomione zostanie dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Dla pozostałych grup zawodowych, czyli lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych, System udostępniony zostanie z dniem 1 maja 2017 r.
Regulacje prawne w tym zakresie obejmuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.
Informujemy, iż w najbliższych dniach opublikowany zostanie kolejny komunikat skierowany do grup zawodowych, które w pierwszej kolejności korzystać będą z SMK tj. diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów.

Źródło informacji:
Wydział Kształcenia w Innych Zawodach Medycznych
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
https://www.csioz.gov.pl

 

Uwaga
Zastrzega się możliwość zmiany formy rejestracji i przyjmowania dokumentów do specjalizacji z farmacji aptecznej, ze względu na planowane wdrażanie nowego systemu ich rejestracji.

 

Informacja dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej

Specjalizację może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • Posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • Posiada roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty,
 • Pracuje w miejscu właściwym dla danej specjalności (w przypadku specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej jest to apteka ogólnodostępna z recepturą), gdzie odbywany jest podstawowy staż specjalizacyjny,
 • Została zakwalifikowana do odbycia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku
z wprowadzaniem Systemu Monitorowania Kształcenia
nabór wiosenny 2017 nie odbędzie się.

 

Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa następujące dokumenty w białej teczce:

 • Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji,
 • Odpis dyplomu szkoły wyższej,
 • Kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”,
 • Dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty,
 • Zaświadczenie o aktualnym miejscu pracy potwierdzone przez pracodawcę, określające: nazwę, adres i typ apteki, stanowisko, wymiar godzin, data rozpoczęcia i czas zatrudnienia,
 • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, opłata wynosi 50,00 zł płatne na konto bankowe Kolegium Kształcenia Podyplomowego,
 • Kserokopię dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji (dotyczy osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji uzupełniającej).

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie w Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mieszczącego się w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 Kampus E, el: 032 364 11 40, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!

Akty prawne

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie akredytacji udzielonej przez Ministra Zdrowia uzyskał zgodę na prowadzenie specjalizacji w specjalności– farmacja apteczna. Certyfikat Akredytacyjny Nr 2/2014 z dnia 08.08.2014r

Podstawowy akt prawny – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U. Nr 101, poz. 941, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381)

Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje, komunikaty oraz programy specjalizacji znajdują się na stronach www.cmkp.edu.pl oraz www.mz.gov.pl