Neurologopedia kliniczna

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Limit przyjęć: 21 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe „Neurologopedia kliniczna” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 540 godzin: w tym 186 godz. wykładów, 84 godz. ćwiczeń (270 godz.).
Słuchacze studiów podyplomowych  będą  uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych objętych programem studiów celem uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów przewidzianych w programie studiów.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć stosownie do wymogów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego z całości materiału studiów.
Po ukończeniu studiów podyplomowych „Neurologopedia kliniczna” słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Studia podyplomowe „Neurologopedia kliniczna” mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują moduły przedmiotowe: medyczne, logopedyczne, neuropsychologiczne oraz pedagogiczne, realizowane w następującym podziale:

I semestr – neurologopedia dzieci i młodzieży.
II semestr – neurologopedia dorosłych i osób starszych, neurologopedia dzieci i młodzieży.

W programie studiów uwzględniono ćwiczenia i praktyki logopedyczne prowadzone w oddziałach klinicznych.

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. n. med. Ewa Krzystanek

Koordynator Studiów Podyplomowych:
dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera

Neurologopedia kliniczna