Zgodnie z zapisami Art. 30b ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2016 poz. 2245, z późn.zm.) szkolenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone w jednostkach szkolących – tj. w uczelniach, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, po uzyskaniu akredytacji, nadającej kompetencje prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego, udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.