Numer kursu:

05-748/3-10-001-2024

Tytuł kursu:

Wrodzone wady serca

Charakter kursu:

Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem wiosna 2023 r.) w zakresie kardiologii.

Termin(y):

10.09.2024 – 11.09.2024

Organizator:

Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiologii; ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Miejsce kursu:

Centrum Dydaktyki i Symulacji – ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice

Kierownik naukowy:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Zgłoszenia na kurs:

na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail:

Płatności:

Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Zgłoś się na kurs

Numer kursu:

05-748/3-11-002-2024

Tytuł kursu:

Nabyte zastawkowe wady serca

Charakter kursu:

Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem wiosna 2023 r.) w zakresie kardiologii.

Termin(y):

09.04.2024 – 11.04.2024

Organizator:

Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiologii; ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Miejsce kursu:

ONLINE –

Kierownik naukowy:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Zgłoszenia na kurs:

na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail:

Płatności:

Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Zgłoś się na kurs

Numer kursu:

05-748/3-11-016-2024

Tytuł kursu:

Nabyte zastawkowe wady serca

Charakter kursu:

Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem wiosna 2023 r.) w zakresie kardiologii.

Termin(y):

18.06.2024 – 20.06.2024

Organizator:

Śląski Uniwersytet Medyczny; I Katedra i Klinika Kardiologii; ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Miejsce kursu:

ONLINE –

Kierownik naukowy:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Zgłoszenia na kurs:

na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail:

Płatności:

Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Zgłoś się na kurs

Numer kursu:

05-748/5-14-017-2024

Tytuł kursu:

Nadciśnienie płucne i niewydolności prawej komory serca

Charakter kursu:

Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed i po postępowaniu wiosna 2023 r.) w zakresie kardiologii.

Termin(y):

14.11.2024 – 14.11.2024

Organizator:

Śląski Uniwersytet Medyczny; I Katedra i Klinika Kardiologii; ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Miejsce kursu:

ONLINE –

Kierownik naukowy:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Zgłoszenia na kurs:

na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail:

Płatności:

Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Zgłoś się na kurs

Numer kursu:

05-748/5-06-021-2024

Tytuł kursu:

Diagnostyka obrazowa – nowe techniki obrazowania

Charakter kursu:

Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed i po postępowaniu wiosna 2023 r.) w zakresie kardiologii.

Termin(y):

06.06.2024 – 07.06.2024

Organizator:

Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiologii; ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Miejsce kursu:

ONLINE –

Kierownik naukowy:

dr hab. n. med. Maciej Haberka

Zgłoszenia na kurs:

na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail:

Płatności:

Kurs bezpłatny

Odnośniki: