Numer kursu:

05-747/3-04-002-2024

Tytuł kursu:

Zabiegi rekonstrukcyjne zastawki aortalnej, mitralnej i trójdzielnej, w tym metodami małoinwazyjnymi

Charakter kursu:

Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem wiosna 2023 r.) w zakresie kardiochirurgii.

Termin(y):

19.03.2024 – 20.03.2024

Organizator:

Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiochirurgii; ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Miejsce kursu:

Katedra i Klinika Kardiochirurgii – ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Kierownik naukowy:

prof. dr hab. n. med. Marek Deja

Zgłoszenia na kurs:

na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail:

Płatności:

Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Zgłoś się na kurs

Numer kursu:

05-747/3-12-003-2024

Tytuł kursu:

Transplantologia – opieka nad dawcą serca i dawcą wielonarządowym, postępy w transplantacji serca, płuc u dorosłych i dzieci

Charakter kursu:

Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem wiosna 2023 r.) w zakresie kardiochirurgii.

Termin(y):

10.05.2024 – 10.05.2024

Organizator:

Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej; ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

Miejsce kursu:

Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej – ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

Kierownik naukowy:

dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz

Zgłoszenia na kurs:

na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail:

Płatności:

Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Numer kursu:

05-747/3-15-005-2024

Tytuł kursu:

Metody leczenia niewydolności serca – krótko- i długoterminowe mechaniczne wspomaganie serca. Wskazania i wyniki leczenia

Charakter kursu:

Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem wiosna 2023 r.) w zakresie kardiochirurgii.

Termin(y):

20.09.2024 – 20.09.2024

Organizator:

Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej; ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

Miejsce kursu:

Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej – ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

Kierownik naukowy:

dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz

Zgłoszenia na kurs:

na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail:

Płatności:

Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Numer kursu:

05-747/3-14-004-2024

Tytuł kursu:

Powikłania w kardiochirurgii, intensywna opieka pooperacyjna. Zakażenia wewnątrzszpitalne

Charakter kursu:

Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem wiosna 2023 r.) w zakresie kardiochirurgii.

Termin(y):

06.06.2024 – 07.06.2024

Organizator:

Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej; ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

Miejsce kursu:

Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej – ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

Kierownik naukowy:

dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz

Zgłoszenia na kurs:

na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail:

Płatności:

Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Numer kursu:

05-747/3-05-006-2024

Tytuł kursu:

TAVI, Mitra Clip oraz alternatywne leczenie małoinwazyjne chorych ze schorzeniami serca z grupy wysokiego ryzyka

Charakter kursu:

Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem wiosna 2023 r.) w zakresie kardiochirurgii.

Termin(y):

08.04.2024 – 08.04.2024

Organizator:

Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej; ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

Miejsce kursu:

Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej – ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

Kierownik naukowy:

dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz

Zgłoszenia na kurs:

na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail:

Płatności:

Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Zgłoś się na kurs