Numer kursu:

05-721/5-06-002-2024

Tytuł kursu:

Wprowadzenie do specjalizacji w otorynolaryngologii

Charakter kursu:

Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po postępowaniu wiosna 2023 r.) oraz dla lekarzy objęty programem modułu podstawowego (zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem wiosna 2023 r.) w zakresie otorynolaryngologii.

Termin(y):

08.01.2024 – 10.01.2024

Organizator:

Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Laryngologii; ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Miejsce kursu:

Kurs e-learningowy –

Kierownik naukowy:

dr n. med. Aleksandra Ślaska-Kaspera

Zgłoszenia na kurs:

na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail:

Płatności:

Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Zgłoś się na kurs

Numer kursu:

05-721/5-03-001-2024

Tytuł kursu:

Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie do diagnostyki i terapii

Charakter kursu:

Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy objęty programem modułu podstawowego (zakwalifikowani do specjalizacji przed i po postępowaniu wiosna 2023 r.) w zakresie otorynolaryngologii.

Termin(y):

15.01.2024 – 17.01.2024

Organizator:

Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Laryngologii; ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Miejsce kursu:

Kurs e-learningowy –

Kierownik naukowy:

prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski

Zgłoszenia na kurs:

na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail:

Płatności:

Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Zgłoś się na kurs