Zgodnie z zapisami Art. 45. ust. 1. Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97) szkolenie specjalizacyjne farmaceutów w ramach kształcenia podyplomowego, jest prowadzone w jednostkach szkolących – tj. w uczelniach które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji, nadającej kompetencje prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego, udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.