Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, sala wykładowa im. prof. Jerzego Szaflarskiego

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, sala wykładowa im. prof. Jerzego Szaflarskiego

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, sala wykładowa

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, sala wykładowa

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, sala dydaktyczna

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, sala dydaktyczna

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, sala dydaktyczna

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, sala dydaktyczna

Ośrodek dydaktyczny Kształcenia Podyplomowego

Ośrodek dydaktyczny Kształcenia Podyplomowego

Sala Dydaktyczna w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego

Sala Dydaktyczna w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego