Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Centrum Dydaktyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu

Centrum Dydaktyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu

Centrum Dydaktyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu - sala ćwiczeniowa

Centrum Dydaktyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu – sala ćwiczeniowa

Centrum Dydaktyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu - sala ćwiczeń

Centrum Dydaktyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu – sala ćwiczeń

Centrum Dydaktyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu - sala ćwiczeniowa

Centrum Dydaktyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu – sala ćwiczeniowa

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, sala wykładowa im. prof. Jerzego Szaflarskiego

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, sala wykładowa im. prof. Jerzego Szaflarskiego