OŚRODEK DYDAKTYCZNY KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

W CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

Ośrodek jest jednostką ogólnouczelnianą, działa we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawuje Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego.

Ośrodek organizuje i koordynuje kształcenie podyplomowe prowadzone w ramach Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w specjalnościach medycznych i dziedzinach pokrewnych:

  • kursy do specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów,
  • kursy z ratownictwa medycznego,
  • kursy dla farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych,
  • zajęcia kolegiów doktorskich,
  • oraz innych zawodów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wszystkie działania podejmowane w Ośrodku odbywają się zgodnie z przepisami zawartymi w stosownych aktach prawnych oraz wewnętrznych, obowiązujących w Uniwersytecie. Ośrodek współpracuje w zakresie doskonalenia kadr z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, z odpowiednimi konsultantami (wojewódzkimi, krajowymi), zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami samorządu lokalnego oraz innymi instytucjami.

OŚRODEK DYDAKTYCZNY KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO  w  CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ w Katowicach-Ligocie, który dysponuje:

  • salą seminaryjną nr 3 – przeznaczoną od 40 do 50 osób (23 osoby*),
  • salą seminaryjną nr 8 – przeznaczoną od 25 do 30 osób (11 osób*),
  • salą seminaryjną nr 9 – przeznaczoną od 25 do 30 osób (11 osób*).
    * – ilość osób z uwagi na stan epideminczny w Polsce

Sale posiadają krzesła zainstalowane na stałe oraz sprzęt multimedialny. Ponadto Ośrodek wyposażony jest w dwie toalety, aneks kuchenny oraz pomieszczenie przeznaczone dla wykładowców. Obok ośrodka znajduje się parking.

Harmonogram zajęć prowadzi:
mgr Justyna Bula
samodzielny referent ds. kształcenia podyplomowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
e-mail: jbula@sum.edu.pl
tel: 32/208 35 07
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

OŚRODEK DYDAKTYCZNY KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Medyków 4
40-752 Katowice-Ligota
tel. 32/208 86 05