Spotkanie Noworoczne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

W dniu 25 stycznia 2023 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu odbyło się spotkanie noworoczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uroczystość poprzedziły niezwykle ciekawe wykłady z zakresu kardiologii i neurologii.

Wczorajsze wydarzenie było pierwszą w Nowym Roku okazją do spotkania się naszych seniorów z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze w osobach: Wiceprezydent Miasta Zabrze Pani Katarzyna Dzióba oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Czesława Winecka. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentowali: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka oraz Kierownik Uniwersytetu III Wieku Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jolanta Zalejska – Fiolka.

Po uroczystym przywitaniu zebranych gości i słuchaczy przez Panią Dziekan Wydziału kolejno życzenia noworoczne złożyli przedstawiciele Władz Miasta i Uczelni. Następnie uczestnicy i goście otrzymali upominki. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z repertuarem przepięknych kolęd i pieśni. Na zakończenie uroczystości odbył się poczęstunek dla uczestników i gości.

 

 

Wykład pt. „Nowoczesne metody leczenia ran”

Dnia 16.11.2022 r. w ramach UTW WNoZK wykład pt. „Nowoczesne metody leczenia ran” wygłosiła dr hab. n. o zdr. Justyna Glik. Dodatkowo odbył się wykład Pani Henryki Radziejowskiej-Semków, ekspertki w dziedzinie gelotologii, czyli nauki o śmiechu. Podczas wykładu  przedstawiono rys historyczny uśmiechu, omówiono jego korzyści, właściwości lecznicze, poprawę samopoczucia; podano porady i wskazówki – jak śmiać się częściej i dlaczego warto to czynić. Wykład wzbogacony został o zabawną humoreskę w wykonaniu teatru amatorskiego kierowanego przez Panią H. Radziejowską-Semków.

Informacja dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

Szanowni Państwo, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

Uprzejmie informuję, że w dniu wykładów, tj. 23 listopada br. odbędą się zapisy na koncert świąteczny w Filharmonii Zabrzańskiej, który odbędzie się w dniu 20 grudnia br. o godz. 18.00.
Szczegóły dotyczące koncertu dostępne są na stronie Filharmonii Zabrzańskiej: http://filharmonia.zabrze.pl/repertuar/
Zapisów można też dokonywać drogą mailową na adres: bjanota@sum.edu.pl
W mailu proszę podać: imię, nazwisko i numer telefonu.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

Szanowni Państwo, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu,

Z wielką przyjemnością zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023, która odbędzie się 19 października br. o godz. 10.00. W związku z tym zachęcam wszystkich do zapisów w budynku Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Plac Traugutta 2, IV piętro, pokój 406, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Słuchaczy posiadających legitymację UTW prosimy o jej przyniesienie na inaugurację. Aktualnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 175/2020 z dn. 6.10.2020r JM Rektora, opłata wpisowa wynosi 5 zł., a opłata roczna wynosi 25 zł. Ww. opłaty dotyczą wszystkich, zarówno stałych, jak i nowych słuchaczy.

Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do zapisów.
Do zobaczenia 19 października!

Prof. dr hab. Joanna Zalejska-Fiolka
Kierownik UTW

Inauguracja roku akademickiego UTW Sosnowiec

Szanowni Państwo, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

            Z wielką przyjemnością zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023 odbędzie się 18 października br. o godz. 16.00. W związku z tym zachęcam wszystkich do zapisów, które rozpoczną się 12 września br. w budynku kampusu A, pokój nr 013 w godz. 9.00-14.00. Słuchaczy posiadających legitymację UTW prosimy są o jej przyniesienie. Aktualnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 175/2020 z dn. 6.10.2020r JM Rektora; opłata wpisowa wynosi 5 zł., a opłata roczna wynosi 25 zł.
Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do zapisów.

Do zobaczenia 18 października!
Agnieszka Synowiec-Wojtarowicz
Kierownik UTW

Zakończenie UTW Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Siedemdziesięcioro studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach otrzymało dyplomy z okazji zakończenia roku akademickiego. Wcześniej oczywiście była nauka i niezwykle ciekawe wykłady: Układ ruchu okiem fizjoterapeuty w Pracownikach Zakładu anatomii SUM oraz program „Zrozum babcię i dziadka”, dedykowane rodzinom naszych seniorów z zastosowanie symulatora starości. Nasza najstarsza studentka UTW ma 100 lat!!! Wszystkim gratulujemy energii, zapału w zdobywaniu wiedzy. Jesteście Państwo wyjątkowi!

Dyplomy wręczał dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Promocji Uczelni. Uczestniczył Prodziekan WNOZ dr hab. n. med. Paweł Niemiec, Prof. SUM, Dr Helena Hrapkiewicz Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. Seniorów, a także dr hab. n. o zdrowiu Agnieszka Młynarska, prof. SUM, kierownik UTW na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Na zakończenie uroczystości odbył się poczęstunek dla uczestników i ich rodzin.

Spotkanie Wielkanocne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 13 kwietnia 2022 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się spotkanie wielkanocne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Była to kolejna po uroczystości noworocznej okazja do spotkania się uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze w osobach: Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Czesława Winecka. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentowali: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka oraz Kierownik Uniwersytetu III Wieku Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jolanta Zalejska – Fiolka. W spotkaniu brał udział również Pan prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Bożek.

Spotkanie było okazją do przypomnienia roli uniwersytetów trzeciego wieku w rozwijaniu pasji i zainteresowań wśród osób, które zakończyły aktywność zawodową oraz do zaprezentowania szerokiej gamy możliwości, z jakich mogą skorzystać seniorzy w Mieście Zabrze. Szczególną uwagę warto zwrócić na bogatą ofertę instytucji kultury, których w Zabrzu nie brakuje. Seniorzy mają do dyspozycji m.in. teatr, najstarsze kino na Śląsku, zaś gusta muzyczne pozwolą zaspokoić filharmonia, czy też Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Niezapomniane chwile z kulturą podarowali uczestnikom muzycy Filharmonii Zabrzańskiej. W trakcie spotkania wystąpił kwartet smyczkowy z repertuarem m.in. muzyki filmowej zarówno zagranicznych, jak i rodzimych kompozytorów.

Umowy zawarte pomiędzy Śląskim Uniwersytetem  Medycznym w Katowicach  a miastami Katowice, Zabrze i Sosnowiec

W styczniu br. zostały zawarte Umowy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Miastami Katowice, Sosnowiec i Zabrze. Przedmiotami umów jest udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającym przy Wydziałach:

  • Nauk o Zdrowiu w Katowicach;
  • Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu;
  • Nauk Medycznych w Zabrzu.

Głównym celem UTW jest prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia Seniorów, przyczyniając się do poprawy Ich życia, po zakończeniu aktywności zawodowej.
Udzielone przez Prezydentów Miast Katowice, Sosnowiec i Zabrze dotacje z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwolą na organizację dodatkowych wydarzeń kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych oraz urozmaicą zajęcia warsztatowo – wykładowe.
W  bieżącym roku  planowana jest organizacja spotkań warsztatowo – wykładowych z zakresu zagadnień dotyczących  bezpieczeństwa seniorów, zasad prawidłowego żywienia oraz przebiegu wielu chorób. Zaplanowano organizację wycieczki do Muzeum Medycyny i Farmacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, oraz udział Seniorów w wydarzeniach kulturalnych. W planie jest także organizacja wielu wydarzeń okolicznościowych takich jak: spotkanie wielkanocne, przy współudziale Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, spotkanie opłatkowe. Zaplanowano także warsztaty ruchowe z fizjoterapeutami oraz kurs pierwszej pomocy medycznej.

Regionalna konferencja edukacyjna pt. „USPOKÓJ SWÓJ PĘCHERZ – PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE”

Stowarzyszenie „UroConti” ma przyjemność zaprosić wszystkie osoby z podejrzeniem lub ze zdiagnozowanymi schorzeniami układu moczowo-płciowego, a także wszystkich zainteresowanych tematyką profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń pęcherza moczowego na bezpłatną konferencję, która odbędzie się 4 marca 2022 roku w Katowicach.
W programie trzy wykłady specjalistów:
➢ dr n. med. Honorata Błaszczyk (Łódź), lekarz rodzinny
➢ lek. Wojciech Michalik (Chorzów), lekarz urolog
➢ dr n. med. Dariusz Szmydki (Chorzów), lekarz urolog

4 marca 2022 (piątek), godz. 9:00 – 13:00
Rejestracja uczestników: od godziny 08:30
Hotel Novotel Katowice Centrum, Aleja Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice

Do pobrania: zaproszenie, plakat

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zaprasza Seniorów do udziału Uniwersytecie III Wieku

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach – Ligocie zaprasza wszystkich seniorów do udziału w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Głównym celem UTW jest prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia Seniorów, przyczyniając się do poprawy Ich życia, po zakończeniu aktywności zawodowej.

Dodatkowo udzielenie przez Prezydenta Miasta Katowice dotacji  z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach pozwoli na organizację dodatkowych wydarzeń kulturalnych, turystycznych  i okolicznościowych oraz urozmaici zajęcia warsztatowo – wykładowe.

W  bieżącym roku  planowana jest organizacja spotkań warsztatowo – wykładowych z zakresu zagadnień dotyczących  bezpieczeństwa seniorów, zasad prawidłowego żywienia oraz przebiegu wielu chorób. Zaplanowano organizację wycieczki do Muzeum Medycyny i Farmacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, oraz udział Seniorów w wydarzeniach kulturalnych. W planie jest także organizacja wielu wydarzeń okolicznościowych takich jak: spotkanie wielkanocne, przy współudziale Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, spotkanie opłatkowe,  dzień kobiet. Zaplanowano także warsztaty ruchowe z fizjoterapeutami oraz kurs pierwszej pomocy medycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach znajdują się na stronie internetowej: https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/uniwersytet-trzeciego-wieku-katowice/, a także można uzyskać pod numerami telefonu (32) 208 – 35 – 07 lub (32) 208 – 36 – 39.