Spotkanie Wielkanocne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 13 kwietnia 2022 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się spotkanie wielkanocne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Była to kolejna po uroczystości noworocznej okazja do spotkania się uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze w osobach: Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Czesława Winecka. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentowali: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka oraz Kierownik Uniwersytetu III Wieku Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jolanta Zalejska – Fiolka. W spotkaniu brał udział również Pan prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Bożek.

Spotkanie było okazją do przypomnienia roli uniwersytetów trzeciego wieku w rozwijaniu pasji i zainteresowań wśród osób, które zakończyły aktywność zawodową oraz do zaprezentowania szerokiej gamy możliwości, z jakich mogą skorzystać seniorzy w Mieście Zabrze. Szczególną uwagę warto zwrócić na bogatą ofertę instytucji kultury, których w Zabrzu nie brakuje. Seniorzy mają do dyspozycji m.in. teatr, najstarsze kino na Śląsku, zaś gusta muzyczne pozwolą zaspokoić filharmonia, czy też Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Niezapomniane chwile z kulturą podarowali uczestnikom muzycy Filharmonii Zabrzańskiej. W trakcie spotkania wystąpił kwartet smyczkowy z repertuarem m.in. muzyki filmowej zarówno zagranicznych, jak i rodzimych kompozytorów.

Umowy zawarte pomiędzy Śląskim Uniwersytetem  Medycznym w Katowicach  a miastami Katowice, Zabrze i Sosnowiec

W styczniu br. zostały zawarte Umowy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Miastami Katowice, Sosnowiec i Zabrze. Przedmiotami umów jest udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającym przy Wydziałach:

  • Nauk o Zdrowiu w Katowicach;
  • Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu;
  • Nauk Medycznych w Zabrzu.

Głównym celem UTW jest prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia Seniorów, przyczyniając się do poprawy Ich życia, po zakończeniu aktywności zawodowej.
Udzielone przez Prezydentów Miast Katowice, Sosnowiec i Zabrze dotacje z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwolą na organizację dodatkowych wydarzeń kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych oraz urozmaicą zajęcia warsztatowo – wykładowe.
W  bieżącym roku  planowana jest organizacja spotkań warsztatowo – wykładowych z zakresu zagadnień dotyczących  bezpieczeństwa seniorów, zasad prawidłowego żywienia oraz przebiegu wielu chorób. Zaplanowano organizację wycieczki do Muzeum Medycyny i Farmacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, oraz udział Seniorów w wydarzeniach kulturalnych. W planie jest także organizacja wielu wydarzeń okolicznościowych takich jak: spotkanie wielkanocne, przy współudziale Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, spotkanie opłatkowe. Zaplanowano także warsztaty ruchowe z fizjoterapeutami oraz kurs pierwszej pomocy medycznej.

Regionalna konferencja edukacyjna pt. „USPOKÓJ SWÓJ PĘCHERZ – PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE”

Stowarzyszenie „UroConti” ma przyjemność zaprosić wszystkie osoby z podejrzeniem lub ze zdiagnozowanymi schorzeniami układu moczowo-płciowego, a także wszystkich zainteresowanych tematyką profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń pęcherza moczowego na bezpłatną konferencję, która odbędzie się 4 marca 2022 roku w Katowicach.
W programie trzy wykłady specjalistów:
➢ dr n. med. Honorata Błaszczyk (Łódź), lekarz rodzinny
➢ lek. Wojciech Michalik (Chorzów), lekarz urolog
➢ dr n. med. Dariusz Szmydki (Chorzów), lekarz urolog

4 marca 2022 (piątek), godz. 9:00 – 13:00
Rejestracja uczestników: od godziny 08:30
Hotel Novotel Katowice Centrum, Aleja Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice

Do pobrania: zaproszenie, plakat

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zaprasza Seniorów do udziału Uniwersytecie III Wieku

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach – Ligocie zaprasza wszystkich seniorów do udziału w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Głównym celem UTW jest prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia Seniorów, przyczyniając się do poprawy Ich życia, po zakończeniu aktywności zawodowej.

Dodatkowo udzielenie przez Prezydenta Miasta Katowice dotacji  z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach pozwoli na organizację dodatkowych wydarzeń kulturalnych, turystycznych  i okolicznościowych oraz urozmaici zajęcia warsztatowo – wykładowe.

W  bieżącym roku  planowana jest organizacja spotkań warsztatowo – wykładowych z zakresu zagadnień dotyczących  bezpieczeństwa seniorów, zasad prawidłowego żywienia oraz przebiegu wielu chorób. Zaplanowano organizację wycieczki do Muzeum Medycyny i Farmacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, oraz udział Seniorów w wydarzeniach kulturalnych. W planie jest także organizacja wielu wydarzeń okolicznościowych takich jak: spotkanie wielkanocne, przy współudziale Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, spotkanie opłatkowe,  dzień kobiet. Zaplanowano także warsztaty ruchowe z fizjoterapeutami oraz kurs pierwszej pomocy medycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach znajdują się na stronie internetowej: https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/uniwersytet-trzeciego-wieku-katowice/, a także można uzyskać pod numerami telefonu (32) 208 – 35 – 07 lub (32) 208 – 36 – 39.

Umowa zawarta pomiędzy Śląskim Uniwersytetem  Medycznym w Katowicach a Miastem Zabrze

W dniu 18 stycznia 2022 r. została zawarta Umowa pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Miastem Zabrze. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającym przy Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu.

Podpisanie umowy umożliwi realizację na rzecz Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku dodatkowych wydarzeń kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych oraz urozmaici zajęcia warsztatowo – wykładowe.

Już w dniu  05 lutego 2022 r. Słuchacze Uniwersytetu III Wieku przy Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu udali się do kina Roma w  Zabrzu na przepiękny Musical – Operetkę „Baśń dla Dorosłych”. Przedstawienie uświetniły takie gwiazdy jak: Joanna Wojtaszewska, która śpiewała pięknym Sopranem, Kamil Roch – Karolczuk – tenor oraz Kameraliści Zespołu Operetkowego.

Spotkanie Noworoczne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 12 stycznia 2022 r. Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się spotkanie noworoczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu.

Była to wspaniała okazja nie tylko do spotkania się w gronie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również z zaproszonymi gośćmi. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze Wice Prezydent Miasta Zabrze Pan Krzysztof Lewandowski oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Czesława Winecka. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM natomiast Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Dziekan Wydziału Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka oraz Kierownik Uniwersytetu III Wieku Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jolanta Zalejska – Fiolka. W spotkaniu brali udział również Pan prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Bożek oraz Pani dr hab. n. chem. Beata Janoszka.

W świątecznej atmosferze, ciepłych pogawędek, uśmiechów oraz wspólnego kolędowania zaproszeni goście złożyli życzenia wszystkim uczestnikom zaznaczając przy tym, że w tak trudnym okresie pandemii w jakim się znajdujemy niezwykle cenne są chwile dające możliwość wspólnego spotkania się. Są to momenty pozwalające na chwilę zapomnieć o codziennym zabieganiu, problemach i obowiązkach.

Całość spotkania uświetnił przepiękny koncert kolęd w wykonaniu członków Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W trakcie spotkania słuchaczom Uniwersytetu III Wieku wręczono drobne upominki, zakupione dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta w Zabrzu – partnera w działaniach na rzecz aktywizacji osób starszych. W roku akademickim 2021/2022, zgłosiło się 64 seniorów zainteresowanych zajęciami w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wizyta Uniwersytetu III Wieku w Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu

W dniach 09 – 10 grudnia 2021 r słuchacze Uniwersytetu III Wieku Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu odwiedzili  Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu. Uczestnicy zostali zaproszeni do tajemnego świata mikstur i ziół. Dzięki tej wizycie mogli zobaczyć i powspominać jak wyglądał  świat dawnej medycyny i farmacji.  Przewodnik oprowadził  po salach muzeum przedstawiając historię medycyny i farmacji oraz ciekawostki na temat zgromadzonych eksponatów. Organizacja wycieczki była możliwa dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta w Zabrzu.

Baśń dla dorosłych

Zapraszamy na spektakl:

Zajęcia dodatkowe i wycieczki dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu grudniu planowane są następujące zajęcia dodatkowe/wycieczki dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu:

Wizyta w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Zabrzu
Termin: 6 grudzień 2021 r.

Wycieczka obejmuje oprowadzenie osób zwiedzających po Centrum: zaprezentowanie wyposażenia Centrum: modeli treningowych, sprzętu medycznego, symulatorów wysokiej wierności i ich funkcji oraz wykorzystania, możliwości wirtualnego stołu anatomicznego oraz manekinów stomatologicznych oraz omówienie wybranych zagadnień z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wycieczka do Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu
Termin: 9 grudzień lub 10 grudzień 2021 r. (do wyboru)  godz. 10.00
Wyjazd autokarem z Zabrza. Łączny czas wycieczki około 2,5 godziny (przejazd, zwiedzanie)

Muzeum Medycyny i Farmacji SUM służy jako pomoc dydaktyczna dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również zaprasza do tajemnego świata mikstur i ziół, wszystkich, którzy na chwilę pragną zatrzymać czas i pomyśleć o tym, jak wyglądał świat medycyny i farmacji dawniej. Muzeum składa się z wielu sal ekspozycyjnych zawierających eksponaty z zakresu farmacji, medycyny oraz analityki medycznej. Są też unikaty – np. płucoserce czy endoproteza stawu biodrowego.

Prawdopodobnie w miesiącu grudniu/styczniu odbędą się również warsztaty z fizjoterapeutą

Osoby zainteresowane będą mogły zapisać się na wycieczki i na warsztaty w dniu 24 listopada 2021r. przed wykładem, telefonicznie 37 05 262 lub mailem: bjanota@sum.edu.pl

Informujemy ponadto, że w Zabrzu w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Stalmacha 7 działa Centrum Aktywności Senioralnej, kontakt (32) 630-37-58, 512-810-491.

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu wznawia działalność

Szanowni Państwo, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

Z wielką przyjemnością informuję, że wznawiamy działalność naszego UTW.
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 27 października br. o godz. 10.00, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
W związku z tym zachęcam wszystkich do zapisów w budynku Dziekanatu WNMZ, Zabrze, Plac Traugutta 2, IV piętro, pokój 406  w godz. 9.00-14.00
Słuchaczy posiadających legitymację UTW prosimy o jej przyniesienie na inaugurację.
Aktualnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 175/2020 z dn. 6.10.2020r JM Rektora, opłata wpisowa wynosi 5 zł., a opłata roczna wynosi 25 zł.

Prof. dr hab. Joanna Zalejska-Fiolka

Jednocześnie informuję, że w związku z zawieszeniem zajęć Uniwersytetu III Wieku w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020, Słuchacze, którzy w roku akademickim 2019/2020 podjęli zajęcia na UTW i w całości je opłacili, a z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, nie mogli ich ukończyć, mogą zwrócić się z wnioskiem o przeksięgowane opłaty na poczet przyszłych opłat lub jej zwrot. W tym celu proszę o kontakt z Panią Justyną Bula (nr telefonu: 32/208 35 07 lub drogą elektroniczną: jbula@sum.edu.pl).