Komunikat w sprawie przyznanych akredytacji dla diagnostów laboratoryjnych przez CMKP

Szanowni Państwo,

w oparciu o art. 30b Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 134) uprzejmie informuję, że Śląskiemu Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przyznano akredytacje w dziedzinie specjalizacji:

  • laboratoryjna diagnostyka medyczna,
  • laboratoryjna hematologia medyczna,
  • mikrobiologia medyczna.

Wobec powyższego zainteresowane osoby prosimy o obserwowanie powyższej strony internetowej oraz kontakt ze Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM pod numerem telefonu 32/364-11-43, w celu uzyskania szczegółowych informacjami dotyczącymi naboru na ww. specjalizacje.

Komunikat w sprawie szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów w ramach stażu podyplomowego w zakresie ratownictwa medycznego

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi telefonami w sprawie uczestnictwa w kursach dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.) w zakresie ratownictwa medycznego, uprzejmie informuję że realizacja ww. kursów nastąpi po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

W przypadku podpisania umowy niezwłocznie zostanie wydany Komunikat na stronie: https://medrat.sum.edu.pl/

Wobec powyższego zainteresowane osoby prosimy o obserwowanie powyższej strony internetowej, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w kursach.

Komunikat w sprawie szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów w ramach stażu podyplomowego w zakresie ratownictwa medycznego

Szanowni Państwo

Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach realizacje kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 790) w zakresie ratownictwa medycznego.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online oraz zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w kursach pod adresem https://medrat.sum.edu.pl/

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Organizatorem:
Sekretariat Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej
email: medrat@sum.edu.pl
telefon: 32/ 368 25 27

Organizator zapewnia środki ochrony osobistej i materiały niezbędne do realizacji szkolenia (maseczki, rękawiczki, fartuchy).

Kursy realizowane w Ośrodku Dydaktycznym Kształcenia Podyplomowego
przy ul. Medyków 4, 40-752 Katowice-Ligota tel. 32/208 86 05; https://goo.gl/maps/AhwML5ans9qJq15c8

Serdeczne gratulacje dla Pani dr Lucyny Bułaś!

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego powołał Panią dr n. farm. Lucynę Bułaś do prac Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w ramach Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów w dziedzinie farmacja apteczna.
Serdecznie gratulujemy!