Wprowadzone przez Grzegorz Wszelaki

AKREDYTACJA W DZIEDZINIE GENETYKI KLINICZNEJ

Uprzejmie informujemy, iż Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, w dniu 11 lipca 2024 r. został wpisany przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  na listę jednostek akredytowanych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów w dziedzinie genetyki klinicznej (według nowego programu specjalizacji). Uczelnia posiada 3 miejsca szkoleniowe. Akredytacja została przyznana do dnia 10.07.2029 r. Specjalizacja […]

AKREDYTACJA W DZIEDZINIE PATOMORFOLOGII

Uprzejmie informujemy, iż Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, w dniu 27 czerwca 2024  r. został wpisany przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  na listę jednostek akredytowanych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów w dziedzinie patomorfologii (według nowego programu specjalizacji). Uczelnia posiada 7 miejsc szkoleniowych. Akredytacja została przyznana do dnia 24.06.2029 r. Specjalizacja realizowania […]

AKREDYTACJA W DZIEDZINIE MEDYCYNY SĄDOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, w dniu 12 czerwca 2024 r. został wpisany przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  na listę jednostek akredytowanych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów w dziedzinie medycyny sądowej (według nowego programu specjalizacji). Uczelnia posiada 6 miejsc szkoleniowych. Akredytacja została przyznana do dnia 11.06.2029 r. Specjalizacja […]

Dyplomatorium absolwentów studiów podyplomowych na WZPB

15.06.2024 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych na kierunkach: badania kliniczne w medycynie, koder medyczny, zarządzanie w ochronie zdrowia, realizowanych na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu w roku akademickim 2023/2024 Wszystkich przybyłych gości przywitała dr hab. n. o  zdr.  Prodziekan Joanna Głogowska-Ligus, pełniąca funkcję  Kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Zdrowia Publicznego w […]

ANNOUNCEMENT OF JUNE 17, 2024 REGARDING CONDUCTING AN INTERNSHIP (PRACTICAL TRAINING) FOR GRADUATES OF MEDICAL FACULTY PROVIDED IN ENGLISH

ANNOUNCEMENT OF JUNE 17, 2024 REGARDING CONDUCTING AN INTERNSHIP (PRACTICAL TRAINING) FOR GRADUATES OF MEDICAL FACULTY PROVIDED IN ENGLISH, REFERRED TO IN ART. 15P. ITEM 1 POINT 2 OF THE ACT ON THE PROFESSIONS OF PHYSICIANS AND DENTISTS AND CERTAIN OTHER ACTS (Journal of Laws of 2023, item 1516) hereinafter referred to as the “internship”.  Dear Graduates, […]

ANNOUNCEMENT OF JUNE 13, 2024 REGARDING CONDUCTING AN INTERNSHIP (PRACTICAL TRAINING) FOR GRADUATES OF MEDICAL AND DENTISTRY PROVIDED IN ENGLISH

ANNOUNCEMENT OF JUNE 13, 2024 REGARDING CONDUCTING AN INTERNSHIP (PRACTICAL TRAINING) FOR GRADUATES OF MEDICAL AND DENTISTRY PROVIDED IN ENGLISH, REFERRED TO IN ART. 15P. ITEM 1 POINT 2 OF THE ACT ON THE PROFESSIONS OF PHYSICIANS AND DENTISTS AND CERTAIN OTHER ACTS (Journal of Laws of 2023, item 1516) hereinafter referred to as the […]

KOMUNIKAT Z DNIA 13 CZERWCA 2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO) DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM

KOMUNIKAT Z DNIA 13 CZERWCA 2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO) DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM, O KTÓRYM MOWA W ART. 15P. UST. 1 PKT 2 USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (T.J. DZ. U. 2023 R. POZ. 1516) zwanego dalej „stażem” Drodzy absolwenci, informujemy, […]