Wprowadzone przez Grzegorz Wszelaki

Rozmowa z Mariuszem Nowakiem, dyrektorem Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Studia MBA w ochronie zdrowia prowadzone w SUM wyposażają uczestników w wiedzę o innowacyjnych metodach zarządzania. Od lat jest Pan osiągającym sukcesy menedżerskie dyrektorem Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Proszę powiedzieć jaki jest Pana sposób na sukces, by z powodzeniem kierować placówką leczniczą o takiej renomie ? Nadrzędnym celem jest zawsze dobro pacjenta i […]

Zakończenie roku akademickiego 2022/2023 słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu.

24 czerwca 2023 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu 85 absolwentów Studiów Podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, badań klinicznych w medycynie oraz kodera medycznego odebrało dyplomy ukończenia studiów. Słuchaczy pożegnali Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM Prorektor SUM ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni, prof. dr hab. n. med. […]

Wyjazd studyjny słuchaczy MBA

Słuchacze pierwszej edycji studiów podyplomowych „Master of Business Administration – MBA w Ochronie Zdrowia” prowadzonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wspólnie z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, uczestniczyli w dniach od 23 do 25 maja br.  w wizycie studyjnej w Europejskim Operacyjnym Centrum Firmy Medtronic w Holandii w mieście Maastricht. W […]

Komunikat z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzania stażu

KOMUNIKAT Z DNIA 12 CZERWCA 2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO) DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM, O KTÓRYM MOWA W ART. 15P. UST. 1 PKT 2 USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (TJ. DZ. U. 2022 R. POZ. 1731 Z PÓŹN. ZM.) […]

Komunikat w sprawie specjalizacji dla diagnostów i farmaceutów

UWAGA ! Osoby zakwalifikowane do odbywania specjalizacji, w dziedzinach właściwych dla diagnostyki laboratoryjnej i farmacji, w Śląskim Uniwersytecie Medycznym  w Katowicach, otrzymają drogą e-mailową informacje dotyczące dalszych kroków związanych z uruchomieniem specjalizacji (planowany termin rozpoczęcia specjalizacji 25 marzec 2023).

„XXIII Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych – SISC Students International Surgical Conference

12.05.2023 Ustroń Organizator: Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych SUM oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe SUM. Students International Surgical Conference już po raz 33 zgromadzi studentów kierunków medycznych, młodych lekarzy stażystów i rezydentów oraz znamienitych profesorów, lekarzy specjalizacji zabiegowych z całej Polski. Wydarzenie odbędzie się w Ustroniu, a […]