Numer kursu: 05-726/3-12-004-2023

Tytuł kursu: Radiologia zabiegowa

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Termin(y): 09.02.2023 – 10.02.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej; ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

Miejsce kursu: Zakład Diagnostyki Obrazowej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka – ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Gruszczyńska

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny