Numer kursu: 05-784/3-12-020-2023

Tytuł kursu: Protetyka wieku rozwojowego

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie protetyki stomatologicznej.

Termin(y): 09.05.2023 – 09.05.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego; ul. Pl. Akademicki 17 , 41-902 Bytom

Miejsce kursu: ONLINE –

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: ewa.sosnowska@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zgłoś się na kurs