Numer kursu: 05-783/3-01-016-2023

Tytuł kursu: Podstawy diagnostyki i leczenia niechirurgicznego w periodontologii (system modułowy). Podstawy diagnostyki i leczenia w periodontologii (system dotychczasowy)

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie periodontologii.

Termin(y): 20.02.2023 – 24.02.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją; ul. Traugutta 2, 41-800 Zabrze

Miejsce kursu: Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej – ul. Traugutta 2, 41-800 Zabrze

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Dariusz Skaba

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: