Numer kursu: 05-721/3-01-020-2023

Tytuł kursu: Wprowadzenie do specjalizacji w otorynolaryngologii

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy objęty programem modułu podstawowego w zakresie otorynolaryngologii.

Termin(y): 09.01.2023 – 11.01.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Laryngologii; ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Miejsce kursu: Kurs e-learningowy –

Kierownik naukowy: dr n. med. Aleksandra Ślaska-Kaspera

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zgłoś się na kurs

Numer kursu: 05-721/3-04-008-2023

Tytuł kursu: Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie do diagnostyki i terapii

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy objęty programem modułu podstawowego w zakresie otorynolaryngologii.

Termin(y): 06.02.2023 – 08.02.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Laryngologii; ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Miejsce kursu: Kurs e-learningowy –

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zgłoś się na kurs