Numer kursu: 05-782/3-08-004-2023

Tytuł kursu: Zespołowe leczenie wrodzonych wad części twarzowej czaszki

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie ortodoncji.

Termin(y): 14.03.2023 – 15.03.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Zakład Ortodoncji; ul. Plac Traugutta 2, 41-800 Zabrze

Miejsce kursu: Katedra i Zakład Ortodoncji – ul. Plac Traugutta 2, 41-800 Zabrze

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Agnieszka Machorowska-Pieniążek

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zasady zgłaszania się na kursy organizowane przez CMKP
Zgłoś się na kurs