Numer kursu: 05-753/3-02-009-2023

Tytuł kursu: Zasady resuscytacji noworodka

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie neonatologii.

Termin(y): 18.03.2023 – 18.03.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka; ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

Miejsce kursu: Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Wydział Nauk Medycznych – ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Iwona Maruniak-Chudek

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zasady zgłaszania się na kursy organizowane przez CMKP
Zgłoś się na kurs

Numer kursu: 05-753/0-00-007-2023

Tytuł kursu: Retinopatia wcześniaków (diagnostyka, leczenie)

Charakter kursu: Kurs doskonalący. Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy specjalizujących się i lekarzy specjalistów w zakresie neonatologii, okulistyki, pediatrii.

Termin(y): 21.03.2023 – 21.03.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka; ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

Miejsce kursu: Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II – ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

Kierownik naukowy: dr n. med. Grzegorz Pojda

Zgłoszenia na kurs:  fax: 322071781; e-mail: kitipn@gczd.katowice.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Numer kursu: 05-753/3-02-010-2023

Tytuł kursu: Zasady resuscytacji noworodka

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie neonatologii.

Termin(y): 21.10.2023 – 21.10.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka; ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

Miejsce kursu: Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Wydział Nauk Medycznych – ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Iwona Maruniak-Chudek

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: ewa.sosnowska@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zasady zgłaszania się na kursy organizowane przez CMKP
Zgłoś się na kurs

Numer kursu: 05-753/0-00-008-2023

Tytuł kursu: Retinopatia wcześniaków (diagnostyka, leczenie)

Charakter kursu: Kurs doskonalący. Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy specjalizujących się i lekarzy specjalistów w zakresie neonatologii, okulistyki, pediatrii.

Termin(y): 21.11.2023 – 21.11.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka; ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

Miejsce kursu: Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II – ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

Kierownik naukowy: dr n. med. Grzegorz Pojda

Zgłoszenia na kurs: fax: 322071781; e-mail: kitipn@gczd.katowice.pl

Płatności: Kurs bezpłatny