Numer kursu: 05-748/3-11-010-2023

Tytuł kursu: Nabyte zastawkowe wady serca (system modułowy). Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych zastawkowych wad serca (system dotychczasowy)

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.

Termin(y): 11.04.2023 – 13.04.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiologii; ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Miejsce kursu: ONLINE –

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Numer kursu: 05-748/3-10-009-2023

Tytuł kursu: Wrodzone wady serca

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.

Termin(y): 05.09.2023 – 06.09.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiologii; ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Miejsce kursu: ONLINE –

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Numer kursu: 05-748/3-05-011-2023

Tytuł kursu: Diagnostyka obrazowa – echokardiografia

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.

Termin(y): 25.09.2023 – 29.09.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiologii; ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Miejsce kursu: Katedra i Klinika Kardiologii – ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: