Numer kursu: 05-748/3-10-009-2023

Tytuł kursu: Wrodzone wady serca

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.

Termin(y): 05.09.2023 – 06.09.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiologii; ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Miejsce kursu: ONLINE –

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: ewa.sosnowska@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zgłoś się na kurs

y

Odnośniki: Zgłoś się na kurs

Numer kursu: 05-748/3-05-011-2023

Tytuł kursu: Diagnostyka obrazowa – echokardiografia

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.

Termin(y): 25.09.2023 – 29.09.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiologii; ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Miejsce kursu: Katedra i Klinika Kardiologii – ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: ewa.sosnowska@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zasady zgłaszania się na kursy organizowane przez CMKP
Zgłoś się na kurs

Numer kursu: 05-747/3-04-001-2023

Tytuł kursu: Zabiegi rekonstrukcyjne zastawki aortalnej, mitralnej i trójdzielnej, w tym metodami małoinwazyjnymi

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie kardiochirurgii.

Termin(y): 21.03.2023 – 22.03.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Kardiochirurgii; ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Miejsce kursu: Katedra i Klinika Kardiochirurgii – ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, (w przypadku złej sytuacji epidemicznej zajęcia będą realizowane w formie online – w czasie rzeczywistym).

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Marek Deja

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: