Numer kursu: 05-707/3-06-001-2023

Tytuł kursu: Choroby skóry wieku dziecięcego

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie dermatologii i wenerologii.

Termin(y): 19.09.2023 – 21.09.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Dermatologii; ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Miejsce kursu: ONLINE –

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: ewa.sosnowska@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zgłoś się na kurs

Numer kursu: 05-707/3-01-002-2023

Tytuł kursu: Wprowadzenie do dermatologii i wenerologii

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie dermatologii i wenerologii.

Termin(y): 25.09.2023 – 29.09.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Dermatologii; ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Miejsce kursu: ONLINE –

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: ewa.sosnowska@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zgłoś się na kurs

Numer kursu: 05-707/3-02-017-2023

Tytuł kursu: Diagnostyka i leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową (system modułowy). Diagnostyka i leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową (STD) (system dotychczasowy)

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie dermatologii i wenerologii.

Termin(y): 25.09.2023 – 27.09.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Oddział Kliniczny Dermatologii Katedry Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii; ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

Miejsce kursu: ONLINE –

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: