Numer kursu: 05-781/3-03-014-2023

Tytuł kursu: Rozpoznawanie i leczenie obrażeń części twarzowej czaszki

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy dentystów specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie chirurgii stomatologicznej.

Termin(y): 06.02.2023 – 10.02.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej; ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Miejsce kursu: Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SPSK im. Andrzeja Mielęckiego – ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zasady zgłaszania się na kursy organizowane przez CMKP
Zgłoś się na kurs