Numer kursu: 05-704/3-03-010-2023

Tytuł kursu: Choroby zatok szczękowych – ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Termin(y): 13.02.2023 – 15.02.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej; ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Miejsce kursu: Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SPSK im. Andrzeja Mielęckiego – ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zasady zgłaszania się na kursy organizowane przez CMKP
Zgłoś się na kurs

Numer kursu: 05-704/3-02-009-2023

Tytuł kursu: Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie swoistych oraz nieswoistych zapaleń tkanek miękkich i twardych części twarzowej czaszki oraz szyi, kierunki szerzenia się oraz zasady leczenia ropni i ropowic części twarzowej czaszki

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Termin(y): 25.09.2023 – 27.09.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej; ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Miejsce kursu: Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SPSK im. Andrzeja Mielęckiego – ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: ewa.sosnowska@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zasady zgłaszania się na kursy organizowane przez CMKP
Zgłoś się na kurs