Numer kursu: 05-736/3-02-003-2023

Tytuł kursu: Operacje wewnątrznaczyniowe

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie chirurgii naczyniowej.

Termin(y): 22.02.2023 – 24.02.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii; ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Miejsce kursu: GCM Szpital w Ochojcu – ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice (VI piętro)

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: