Numer kursu: 01-731/3-03-010-2023

Tytuł kursu: Profilaktyka i leczenie chorób alergicznych

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie alergologii.

Termin(y): 20.09.2023 – 21.09.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii; ul. Batorego 15, 41-902 Bytom

Miejsce kursu: platforma e-learningowa CMKP (online) –

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Numer kursu: 01-731/3-04-011-2023

Tytuł kursu: Immunoterapia alergenowa chorób alergicznych

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie alergologii.

Termin(y): 25.09.2023 – 26.09.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii; ul. Batorego 15, 41-902 Bytom

Miejsce kursu: platforma e-learningowa CMKP (online) –

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki:

Numer kursu: 05-731/3-11-007-2023

Tytuł kursu: Odrębności chorób alergicznych u dzieci

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny fakultatywny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem wiosna 2023 r.) w zakresie alergologii.

Termin(y): 18.09.2023 – 19.09.2023

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny; Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii; ul. Batorego 15, 41-902 Bytom

Miejsce kursu: ONLINE –

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Płatności: Kurs bezpłatny

Odnośniki: Zgłoś się na kurs