Spotkanie Noworoczne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu

W dniu 25 stycznia 2023 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu odbyło się spotkanie noworoczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uroczystość poprzedziły niezwykle ciekawe wykłady z zakresu kardiologii i neurologii.

Wczorajsze wydarzenie było pierwszą w Nowym Roku okazją do spotkania się naszych seniorów z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze w osobach: Wiceprezydent Miasta Zabrze Pani Katarzyna Dzióba oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Czesława Winecka. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentowali: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka oraz Kierownik Uniwersytetu III Wieku Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jolanta Zalejska – Fiolka.

Po uroczystym przywitaniu zebranych gości i słuchaczy przez Panią Dziekan Wydziału kolejno życzenia noworoczne złożyli przedstawiciele Władz Miasta i Uczelni. Następnie uczestnicy i goście otrzymali upominki. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z repertuarem przepięknych kolęd i pieśni. Na zakończenie uroczystości odbył się poczęstunek dla uczestników i gości.