Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do III etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku (Uniwersytet Licealisty) na Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach w roku akademickim 2022/23

Do programu realizowanego na Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach zostały przyjęte osoby, które na teście przeprowadzonym w dniu 19 września 2022r.  na platformie eLearningowej SUM uzyskały co najmniej 50 punktów.

Serdecznie gratuluję osobom zakwalifikowanym do programu, jednocześnie przypominam, że osoby przyjęte do programu do 30 września 2022 r. powinny złożyć wypełniony formularz zgłoszenia (do pobrania poniżej) w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, ul. Medyków 18.
Do formularza proszę załączyć dwa zdjęcia legitymacyjne oraz kserokopię świadectwa ukończenia poprzedniej klasy licealnej i zaświadczenia z olimpiad przedmiotowych.

Dziekanat czynny jest w godzinach 8.30 do 14.00 od poniedziałku do czwartku.  Formularz zgłoszenia nie musi być dostarczony osobiście. W przypadku niezgłoszenia się kandydatów
o możliwości przystąpienia do programu zostaną powiadomione drogą e-mailową kolejne osoby z listy.

Dr n. med. Agnieszka Kosowska
Koordynator ds. programu Uniwersytet Licealisty
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach