Zaświadczenia i indeksy uczestnika Uniwersytetu Licealisty w Zabrzu 2021/2022

Informujemy, że zaświadczenia i indeksy dla słuchaczy Uniwersytetu Licealisty (absolwentów z roku akademickiego 2021/2022) są do odbioru w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Plac Traugutta 2 (IV piętro, pokój 406) od dnia 30.06.2022 r. w godz. 8.00 -15.00.